EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.773

О. А. Федько

ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ: ЗВ'ЯЗОК ПРЯМИЙ І ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ

Анотація

Аналізується зв"язок екологічної ситуації зі здоров"ям людини; розглядаються як прямі, так і опосередковані загрози здоров"ю людини, що витікають з екологічно небезпечного середовища.

Аnalysis of connection between environmental situation and person"s health; consideration of both direct and mediated threats to person"s health which result from ecologically dangerous environment.

№ 11 2009, стор. 159 - 162

Кількість переглядів: 927

Відомості про авторів

О. А. Федько

кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна Академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.