EnglishНа русском

Назад

УДК: 353.2

Я. Ф. Жовнірчик

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

Анотація

Визначені можливі напрями вдосконалення існуючих механізмів державного управління регіонами. Розкриті основні методологічні принципи розбудови відповідної системи адміністративно-територіального устрою.

Possible directions of perfection of existent mechanisms of state administration by regions are certain. Basic methodological principles of alteration of the proper system of the administrative-territorial mode are exposed.

№ 11 2009, стор. 145 - 147

Кількість переглядів: 549

Відомості про авторів

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.