EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.075.8.

Р. М. Журило

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

В статті розглянуто сучасні проблеми та завдання забезпечення конкурентоспроможності виробників машинобудівної продукції. На основі детального аналізу статистичної інформації виявлені особливості інноваційної активності виробників машинобудівної продукції України та Дніпропетровської області.

In the article мodern problems and tasks of providing the competitiveness of producers are considered. On the basis of the detailed analysis of statistical information found out the features of innovative activity of producers of machine-building products of Ukraine and Dnepropetrovsk area.

№ 11 2009, стор. 142 - 144

Кількість переглядів: 628

Відомості про авторів

Р. М. Журило

аспірант, Класичний приватний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.