EnglishНа русском

Назад

УДК: 330.341.1

С. В. Колесов

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ М. КРАМАТОРСЬКА

Анотація

У статті досліджено специфіку організації інноваційно-інвестиційних процесів на машинобудівних підприємствах м. Краматорська. Досліджено проблеми, які перешкоджають підприємствам ефективно організовувати інноваційно-інвестиційну діяльність. Показано, що головною проблемою у забезпеченні ефективності організації інноваційно-інвестиційних процесів є відсутність у дослідників підприємств зворотного зв"язку з ринком, низький рівень активності машинобудівних підприємств для обміну знаннями, недостатньо активна взаємодія з науковими закладами регіону.

In the article it is investigated specific of organization innovative- investment processes on the machine-building enterprises of Kramatorsk. It is researched of problems which hinder enterprises effectively to organize innovative investment activity. It is rotined that by a main problem in the plan of providing of efficiency of organization innovative investment processes there is absence for researchers of enterprises of feed-back with a market, low included of machine-building enterprises in exchange knowledges, not enough active co-operating with scientific space of region.

№ 11 2009, стор. 106 - 108

Кількість переглядів: 979

Відомості про авторів

С. В. Колесов

асистент кафедри обліку та аудиту, Донбаська державна машинобудівна академія

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.