EnglishНа русском

Назад

УДК: 657(075)

І. М. Сафронська, Г. С. Бєлай

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проведена комплексна оцінка фінансового стану підприємства за допомогою методів бальної оцінки, рейтингової оцінки, методом коефіцієнтів, рейтингової експрес-оцінки та розрахунку інтегрованого показника. У результаті проведених розрахунків було визначено найбільш оптимальну з них.

In the article the complex estimation of the financial state of enterprise is conducted by the methods of ball estimation, rating estimation, by the method of coefficients, rating expressestimation and calculation of computer-integrated index. As a result of the conducted calculations it was certain most optimum from them.

№ 11 2009, стор. 104 - 105

Кількість переглядів: 673

Відомості про авторів

І. М. Сафронська

к. е. н., доцент, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва


Г. С. Бєлай

магістр з обліку і аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.