EnglishНа русском

Назад

УДК: 330.117

О. І. Соскін

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БУРЖУАЗІЇ І СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано проблеми та шляхи становлення української національної буржуазії, визначено її роль у розбудові суверенної України, а також сучасна структура і перспективи її розвитку; розглянуто особливості формування в Україні середнього класу та його основи — середньої і дрібної буржуазії; запропоновано заходи, втілення яких дасть змогу активізувати формування креативної української національної буржуазії.

In this article problems and ways of Ukrainian national bourgeoisie development is analysed, its role in development of sovereign Ukraine is defined, and also modern structure and prospects of development are determined; the features of middle class formation in Ukraine and its basis — middle and small bourgeoisie are considered; the measures allowing to activate formation of creative national bourgeoisie in Ukrainian are offered.

№ 11 2009, стор. 92 - 94

Кількість переглядів: 628

Відомості про авторів

О. І. Соскін

директор Інституту трансформації суспільства, к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національна академія управління

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.