EnglishНа русском

Назад

УДК: 328.242.4

Т. В. Березянко

СУЧАНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВСТВА З РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблем регулювання діяльності корпоративного сектора економіки, який прагне подолати переферійність і стати рівноправним членом європейської спільноти. Нерозвиненість норм національного корпоративного права стимулювало використання у практиці господарювання методів маніпуляції галузевими ринками. Стан українського законодавства характеризується відсутністю єдиної термінології; декларативністю, невизначеністю та суперечливістю багатьох норм; штучністю більшості правових приписів. Значна частина правових норм, що регулюють підприємництво, не відповідає вимогам часу, а тому потребує серйозного перегляду.

The article is about problems of setting legal guidelines of corporate business, directions for combination of efforts in a process of overcoming the global financial crisis. The article presents analysis of law making activities of national branches of power, reveals systematic and tactical gaps of legal framework elaboration.

№ 11 2009, стор. 88 - 91

Кількість переглядів: 580

Відомості про авторів

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.