EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОПОРЦІЙ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ
Ю. В. Шпак

Назад

УДК: 351.823.1

Ю. В. Шпак

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОПОРЦІЙ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ

Анотація

У статті досліджується аграрний сектор як важливий структурний елемент ринкової економіки. Вплив держави на розвиток аграрного сектору національної економіки. Функції аграрного сектору, в макроекономічних пропорціях. Роль аграрного сектору в економіці країни, його взаємозв"язків з іншими секторами економіки для забезпечення розширеного відтворення галузі. А також, теоретико-методологічні аспекти глобалізації та її вплив на аграрний сектор. Аналізуються концептуальні підходи до державного регулювання аграрного ринку в умовах глобалізації та набуття членства України у СОТ.

The article investigates agrarian branch as an important structural element of market economy. As well it studies state impact for the development of agrarian branch of national economy; functions of agrarian branch within macro economic proportions; the role of agrarian branch in country"s economy, its correlations with other branches of economy to provide more extensive reconstruction of the branch.

№ 8 2009, стор. 95 - 98

Кількість переглядів: 796

Відомості про авторів

Ю. В. Шпак

к. е. н., доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.