EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БОРОТЬБА З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ: ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ
М. В. Клець, Д. В. Клець

Назад

УДК: 330.1

М. В. Клець, Д. В. Клець

БОРОТЬБА З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ: ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація

У статті показана принципова неефективність наявних форм та методів протидії економічній злочинності, яка свідчить про відсутність науково обгрунтованої стратегії цієї боротьби. До того ж повсюдне поширення економічної злочинності завуальовує для більшості населення її руйнівний вплив на життєві стандарти та тривалість життя українців. Доведено необхідність якісно іншого наукового розуміння основ нашого суспільства та економічних процесів у ньому.

In the article is rotit is against economic criminality. The problem of efficienci in the article is rotinned of principle unefficiency of present forms and methods of counteraction economic criminality which testifies to absence of the scientifically grounded strategy of this fight. Besides general distribution of economic criminality zavualevue for majority the population of it destructive influence on living standards and life-span Ukrainians. A necessity is well-proven high-quality other scientific understanding of bases of our society and economic.

№ 11 2008, стор. 40 - 42

Кількість переглядів: 632

Відомості про авторів

М. В. Клець

к. е. н., доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне


Д. В. Клець

науковець

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.