EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
О. А. Кириченко, І. В. Кудря

Назад

УДК: 336.77.067

О. А. Кириченко, І. В. Кудря

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті узагальнено результати дослідження нейтралізації ризиків при кредитуванні малих та середніх підприємств аграрного сектора економіки в умовах фінансової кризи. Розкрито ефективні джерела кредитування фермерських господарств шляхом створення кооперативної системи кредитування. Узагальнено досвід кредитування фермерських господарств в США та Європі. Запропоновано новий підхід до організації кредитування малих та середніх підприємств аграрного сектору на основі управління кредитними ризиками в системі кредитної кооперації.
In article results of research of neutralisation of risks are generalised at crediting of the small and average enterprises of agrarian sector of economy in the conditions of financial crisis. Effective credit facilities of farms by creation of co-operative system of crediting reveal. Experience of crediting of farms in the USA and Europe is generalised. The new approach to the organisation of crediting of the small and average enterprises of agrarian sector on the basis of management of credit risks in system of credit cooperation is offer

№ 8 2009, стор. 20 - 24

Кількість переглядів: 760

Відомості про авторів

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, головний науковий консультант Верховної Ради України


І. В. Кудря

магістр технічних наук, директор по зовнішньоекономічних зв'язках та економічній безпеці, УНСЕБ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.