EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Г. Я. Левчунь

Назад

УДК: 331.2(477)

Г. Я. Левчунь

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Анотація

У статті розроблені науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення тарифної системи оплати праці. Обгрунтовані нові підходи до організації оплати і стимулювання праці, які передбачають застосування гнучких тарифів, єдиної тарифної сітки із використанням бальної системи оцінки персоналу, безтарифної системи оплати праці, де заробітна плата працівників визначається в залежності від особистого внеску кожного працівника в кінцеві результати роботи підприємства.

Scientific and practical recommendations concerning improvement of tariff system of remuneration were worked out in the article. New approaches to the organization of remuneration and stimulations of the labour, which predetermine use of flexible tariffs, unique tariff network with improvement of use of grading system of the personnel, non-tariff remuneration system, where personnel"s salary is determined according to the personal deposit of each employee into the final results of work of the enterprise were grounded.

№ 11 2008, стор. 32 - 34

Кількість переглядів: 524

Відомості про авторів

Г. Я. Левчунь

к. е. н., доцент, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.