EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ США ТА КНР НА ГЛОБАЛЬНУ ЕКОНОМІЧНУ КОН'ЮНКТУРУ ТА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: БОРГОВІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ І ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ТИСКУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Н. В. Резнікова, В. Г. Панченко, О. А. Іващенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.10

УДК: 338.22.021.4: 339.96

Н. В. Резнікова, В. Г. Панченко, О. А. Іващенко

ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ США ТА КНР НА ГЛОБАЛЬНУ ЕКОНОМІЧНУ КОН'ЮНКТУРУ ТА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: БОРГОВІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ І ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ТИСКУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Анотація

У статті, мета якої полягає у аналізі інфраструктурних проєктів, запропонованих США за підтримки країн G7 та проєкту КНР, з позицій їхнього потенційного впливу на глобальну економічну кон'юнктуру та економічну безпеку країн, що розвиваються, з виокремленням боргових, технологічних і фінансових важелів тиску на сталий розвиток, було акцентовано увагу на інституційних інструментах глобального суперництва. Порівняння проєктів "Відновимо світ у його кращому варіанті" (B3W) та "Пояс і шлях" (BRI) дозволило встановити відмінності в цілепокладанні: якщо перший заявлено як дієвий інструмент інфраструктурного розвитку країн з низьким і середнім рівнем доходів з метою нівелювання існуючих інфраструктурних асиметрій з акцентом на навколишньому середовищу, зусиллях з боротьби з корупцією, вільному потоці інформації та забезпеченні таких умов фінансування, які дають змогу країнам, що розвиваються, уникнути потрапляння у боргову пастку, то другий є знаковою зовнішньополітичною ініціативою президента Китаю Сі Цзіньпіна і найбільший в історії глобальний проєкт у галузі інфраструктури, який передбачає фінансування і будівництво доріг, електростанцій, портів, залізниць, мереж 5G і оптоволоконних кабелів у всьому світі. Встановлено, що останнім часом саме Китай є єдиною країною, яка пропонує фінансування проєктів критично важливої інфраструктури у країнах з низьким і середнім рівнем доходу, а висока конкурентоспроможність продукції його підприємств пояснюється не регуляторною конкуренцією, а здатністю швидко перейти від планування до будівництва і високою координацією діяльності будівельників, фінансистів і державних чиновників. Проаналізовано аргументи експертного середовища з країн G7 на користь визнання факту сповідування Китаєм "перегонів по низхідній" (race to the bottom) як стратегі] підвищення конкурентоспроможності продукції національного виробництва, що передбачають свідоме заниження екологічних і соціальних стандартів аж до використання примусової праці, що, як наслідок, гарантує Китаю перемогу в ціновій конкуренції. Виявлено вплив зазначених проєктів на прогрес у реалізації Цілей сталого розвитку (Sustainable Development Goals), а саме: занижені соціальні стандарти очікувано позначаються на помірному зростанні якості життя, що, зрозуміло, не може не спричинити незадовільну реалізацію Цілей сталого розвитку, які, зокрема, передбачають поліпшення добробуту (Ціль 1 "Ліквідація бідності", Ціль 2 "Ліквідація голоду", Ціль 3 "Краще здоров'я і добробут", Ціль 10 "Зменшення нерівності", Ціль 8 "Гідна робота і економічне зростання"), а ігнорування екологічного порядку денного — нехтування Цілі 6 "Чиста вода і санітарія", Цілі 12 "Відповідальне споживання і виробництво", Цілі 13 "Боротьба із змінами клімату", Цілі 14 "Збереження морських екосистем", Цілі 15 "Збереження екосистем суші". Водночас акцент китайської сторони на Цілі 9 "Індустріалізація, інновації та інфраструктура" не ставиться під сумнів.
Визнано, що підхід до визначення ризику потрапляння у боргову пастку, який запропонований експертами з країн G7 є вкрай контроверсійним, адже за запропонованим алгоритмом не враховує відмінності, яка саме країна надаватиме кредит, бо оцінюється здебільшого "портфель" державної заборгованості на момент дослідження. То ж B3W з його акцентом на транспарентності і триєдиній сталості — фінансовій, соціальній, екологічній — швидше за все пропонуватиме або альтернативні умови залучення до реалізації інфраструктурних ініціатив, або пропонуватиме переглянути терміни виконання зобов'язань. Враховуючи, що у межах B3W визначальну роль відіграватиме приватний сектор, є загроза непотрапляння країн із наведеного переліку до числа потенційних учасників як за критерієм сталості, так і, зокрема, за критерієм відсутності корупції. Для України, для якої колективний захід є стратегічним партнером, відмова від участі в BRI є обєктивно невідворотною.

Ключові слова: економічна кон'юнктура; економічна безпека; сталий розвиток; інфраструктурні проєкти; країни; що розвиваються.

Література

1. The global forces shaping the future of infrastructure. PwC Global infrastructure trends. 2020. URL: https://www.pwc.com/gx/en/capital-projects-infrastructure/pdf/global-infrastructure-trends.pdf
2. Strategic 100 Global Infrastructure Report / 11th Edition. CG/LA Infrastructure. 2018. URL: https://seaone.com/public/downloads/zxHEq/Global-100-Report-2018-05-02.pdf
3. Set your infrastructure policies in the right direction. InfraCompass. 2020. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/ Documents/ Public-Sector/gx-gps-infracompass-2020-report.pdf
4. Secchi C., Belladonna A. Infrastructure in a Changing World: Trends and Challenges. Milan: Ledizioni, 2020. 216 p. URL: https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/ispi_report-infrastructure_ 2020.pdf
5. Infrastructure 2050 Why the world must come together to solve the global infrastructure challenge. INSIGHT. November 2010. Issue No. 1. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2012/02/insight-nov-2010.pdf
6. Reznikova N., Zvarych R., Iavshchenko O. Approaches to identifying the form of Сhina's economic expansion in the context of global economy transnationalization: the commercial expansion case. Ефективна економіка. 2019. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
7. Зварич Р.Є., Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Експансіоністські імперативи та детермінанти міжнародної економічної політики КНР. Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7286
8. Іващенко О.А., Резнікова Н.В. Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 4—8.
9. Панченко В.Г., Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Розвиток Industry 4.0 й цифрової економіки у фокусі глобального технологічного та інноваційного суперництва КНР і США. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 4—10.
10. Панченко В.Г., Резнікова Н.В. Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму. Економіка і держава. 2017. № 8. С. 4—8.
11. Резнікова Н.В., Панченко В.Г. Методологічні засади економічного націоналізму. Економіка і держава. 2017. № 7. С. 4—8.
12. Reznikova N., Bulatova O., Panchenko V. The policy of economic nationalism: from origins to new variations of economic patriotism. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4 (4). P. 51—59.
13. Панченко В.Г., Резнікова Н.В. Регіональні торговельні угоди як інструмент політики економічного патріотизму в контексті інтеграційного неопротекціонізму. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 15 (Ч. 2). С. 67—71.
14. Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Перспективи укладання і потенційні економічні ефекти регіональних торговельних угод в Північно-Східній Азії: аспекти неозалежності в контексті нового регіоналізму. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 21. С. 29—34.
15. Панченко В.Г., Резнікова Н.В. Неопротекціонізм як інструмент усунення внутрішньої суперечності лібералізму. Ефективна економіка. 2016. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5781
16. Hurley J., Morris S., Portelance G. Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective. CGD Policy Paper 121. March 2018. URL: https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf
17. Резнікова Н.В. Боргові важелі макроекономічної взаємозалежності: канали впливу на економічне зростання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 5—11. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/13_2016/3.pdf
18. Резнікова Н.В. Інституційні актори боргової залежності: роль кредитно-рейтингових агентств та міжнародних фінансових організацій. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 11. С. 5—9. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2016/3.pdf
19. Резнікова Н.В. Нові контури боргової залежності: тригери кризових проявів в умовах глобальної взаємозалежності. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 15. С. 5—12. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2016/3.pdf
20. FACT SHEET: President Biden and G7 Leaders Launch Build Back Better World (B3W) Partnership. Statements and Releases. June 12, 2021. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/
21. Резнікова Н.В. Економічна кон'юнктура розвинених країн: навч. посіб. у 2-х ч. Ч.1. Теоретичні основи дослідження економічної кон'юнктури розвинених країн. Київ: Аграр Медіа Груп, 2021. 422 с.
22. Резнікова Н.В., Іващенко О.А., Курбала Н.В. Ретроспективний аналіз альтернативних підходів до виокремлення розвинених країн: фінансовий, індустріальний, цифровий та інноваційний виміри розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 9. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8172
23. Резнікова Н.В., Іващенко О.А., Курбала Н.В. Ідентифікаційні характеристики розвинених країн у мандатах міжнародних організацій: ознаки передової економіки у фокусі дослідження. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 17—24. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.17
24. Панченко В.Г., Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Розвиток industry 4.0 й цифрової економіки у фокусі глобального технологічного та інноваційного суперництва КНР і США. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 4—10.
25. Reznikova N., Rubtsova M., Yatsenko O. The role of innovation clusters in building up investment and innovation strategies in the crossborder cooperation context. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2020. Вип. 142. С. 85—98.
26. Резнікова Н. В. Цифровий простір регуляторної конкуренції: проблема інституційних викривлень конкурентоспроможності. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 березня 2020 року. Київ: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2020. С. 385—388.
27. Резнікова Н. В. "Industry 4.0" у фокусі державної політики стимулювання інноваційного розвитку. Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". 2019. № 20. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3801
28. Рєзнікова Н. Інноваційна модель розвитку національної економіки: оцінка стартових можливостей та засобів реалізації. 2020. URL: www.academia.org.ua
29. Secchi C., Belladonna A. Infrastructure in a Changing World: Trends and Challenges. Milan: Ledizioni, 2020. 216 p. URL: https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/ispi_report-infrastructure_2020.pdf
30. Prete D., Giovannetti G. and Marvasi E. Global Value Chains Participation and Productivity Gains for North African Firms. Development Working Papers 407. Centro Studi Luca d'Agliano, University of Milano, revised 14 Nov 2016.

N. Reznikova, V. Panchenko, O. Ivashchenko

INFLUENCE OF COMPETITION BETWEEN INFRASTRUCTURE PROJECTS OF THE UNITED STATES AND CHINA ON THE GLOBAL ECONOMIC ENVIRONMENT AND ECONOMIC SECURITY OF DEVELOPING COUNTRIES: DEBT, TECHNOLOGICAL AND FINANCIAL LEVERS OF PRESSURE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article, which aims to analyze the infrastructure projects proposed by the United States with the support of the G7 and China, from the standpoint of their potential impact on the global economic situation and economic security of developing countries, highlighting debt, technological and financial levers of pressure on sustainable development, emphasis was placed on the institutional instruments of global rivalry. A comparison of "Build Back Better World" (B3W) and Belt and Road (BRI) allowed us to identify differences in goal-setting: the first one emphasis on the environment, anti-corruption efforts, free flow of information and funding conditions that allow developing countries to avoid debt traps, the latter is a landmark foreign policy initiative by Chinese President Xi Jinping and the largest global project in history. in the field of infrastructure, which provides financing and construction of roads, power plants, ports, railways, 5G networks and fiber optic cables around the world. It has been established that recently China is the only country that offers financing for critical infrastructure projects in low— and middle-income countries, and the high competitiveness of its products is not due to regulatory competition, but the ability to quickly move from planning to construction and high coordination between builders, financiers and government officials. The arguments of the G7 expert community in favor of recognizing China's "race to the bottom" as a strategy to increase the competitiveness of nationally produced products, which involve deliberately lowering environmental and social standards and the use of forced labor, are analyzed.
The impact of these projects on the progress in the implementation of Sustainable Development Goals has been identified. Lower social standards are expected to affect the moderate growth of quality of life, which, of course, can not but lead to unsatisfactory implementation of the Sustainable Development Goals, which, inter alia, improve welfare (Goal 1 "Eradicate Poverty", Goal 2 "Eradicate Hunger", Goal 3). Better health and well-being ", Goal 10" Reducing inequality ", Goal 8" Decent work and economic growth "), and ignoring the environmental agenda — neglecting Goal 6" Clean water and sanitation ", Goal 12" Responsible consumption and production ", Objectives 13 "Combating climate change", Objectives 14 "Preservation of marine ecosystems", Objectives 15 "Conservation of terrestrial ecosystems". At the same time, the Chinese side's focus on Objective 9 "Industrialization, Innovation and Infrastructure" is not in doubt.
It is recognized that the approach to determining the risk of falling into the debt trap, which is proposed by experts from G7' countries is extremely controversial, because the proposed algorithm does not take into account the difference, which country will provide credit, because it evaluates mostly "debt" portfolio. Similarly, B3W, with its emphasis on transparency and tripartite sustainability — financial, social, environmental — is likely to offer either alternative conditions for engaging in infrastructure initiatives, or will propose a review of deadlines. Given that the private sector will play a key role in B3W, there is a risk that the countries on the list will not be included in the list of potential participants both in terms of sustainability and, in particular, in terms of the absence of corruption. For Ukraine, for which the collective event is a strategic partner, the refusal to participate in the BRI is objectively inevitable.

Keywords: usiness situation; economic security; sustainable development; infrastructure projects; developing countries.

References

1. PwC Global infrastructure trends (2020), "The global forces shaping the future of infrastructure", available at: https://www.pwc.com/gx/en/capital-projects-infrastructure/pdf/global-infrastructure-trends.pdf (Accessed 2 Jul 2021).
2. CG/LA Infrastructure. (2018), "Strategic 100 Global Infrastructure Report", 11th Edition, available at: https://seaone.com/public/downloads/zxHEq/Global-100-Report-2018-05-02.pdf (Accessed 2 Jul 2021).
3. InfraCompass. (2020), "Set your infrastructure policies in the right direction", available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Public-Sector/gx-gps-infracompass-2020-report.pdf (Accessed 2 Jul 2021).
4. Secchi, C. and Belladonna, A. (2020), "Infrastructure in a Changing World: Trends and Challenges", available at: https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/ispi_report-infrastructure_2020.pdf (Accessed 2 Jul 2021).
5. INSIGHT (2010), "Infrastructure 2050 Why the world must come together to solve the global infrastructure challenge", vol. 1, available at: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2012/02/insight-nov-2010.pdf (Accessed 2 Jul 2021).
6. Reznikova, N. Zvarych, R. and Ivashchenko, O. (2019), "Approaches to identifying the form of Сhina's economic expansion in the context of global economy transnationalization: the commercial expansion case", Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7285 (Accessed 2 Jul 2021).
7. Reznikova, N. Zvarych, R. and Ivashchenko, O. (2019), "The expansionist imperatives and determinants of the international economic policy of china", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7286 (Accessed 21 June 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.8
8. Ivashchenko, O. and Reznikova, N. (2016), "Evolution of forms of economic expansion: neoprotectionism as an instrument of global domination", Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 4—8.
9. Panchenko, V. Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2021), "The development of industry 4.0 and digital economy in focus of the china-united states global technological and innovation rivalry", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 4—10.
10. Panchenko, V. and Reznikova, N. (2017), "The policy of economic nationalism: from origins to new versions of economic patriotism", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 4—8.
11. Reznikova, N. and Panchenko, V. (2017), "Methodological principles of economic nationalism", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 4—8.
12. Reznikova, N. Bulatova, O. and Panchenko, V. (2018), "The policy of economic nationalism: from origins to new variations of economic patriotism", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4 (4), pp. 51—59.
13. Reznikova, N. and Panchenko, V. (2017), "Regional trade agreements as an instrument of economic patriotism policy in the context of integration neo-protectionism", Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, vol. 15 (2), pp. 67—71.
14. Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2015), "Prospects of Signing Regional Trade Agreements in North-Eastern Asia and Their Potential Economic Effects: Aspects of Neo-Dependency in the Context of New Regionalism", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 29—34.
15. Reznikova, N. and Panchenko, V. (2016), "Neo-Protectionism as an Instrument for Eliminating the Internal Contradiction of Liberalism", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5781 (Accessed 2 Jul 2021)
16. Hurley, J. Morris, S. and Portelance, G. (2018), "Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective", CGD Policy Paper, vol. 121, available at: https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf (Accessed 2 Jul 2021).
17. Reznikova, N. (2016), "Debt levers of macroeconomic interdependence: channels of the impact on economic growth", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 5—11. available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/13_2016/3.pdf (Accessed 2 Jul 2021).
18. Reznikova, N. (2016), "Institutional actors of debt-based dependence: the role of credit rating agencies and international financial organizations", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 5—9. available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2016/3.pdf (Accessed 2 Jul 2021).
19. Reznikova, N. (2016), "Debt levers of macroeconomic interdependence: channels of the impact on economic growth", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 5—12. available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2016/3.pdf (Accessed 2 Jul 2021).
20. Statements and Releases (2021), "FACT SHEET: President Biden and G7 Leaders Launch Build Back Better World (B3W) Partnership", available at: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/ (Accessed 2 Jul 2021).
21. Reznikova, N. (2021), Ekonomichna kon'iunktura rozvynenykh krain [Economic conjuncture of developed countries], vol.1, Teoretychni osnovy doslidzhennya ekonomichnoyi kon'yunktury rozvynenykh krayin [Theoretical foundations of the study of economic conjuncture of developed countries], Ahrar Media Hrup, Kyiv, Ukraine.
22. Reznikova, N. Ivashchenko, O. and Kurbala, N. (2020), "A retrospective analysis of alternative approaches to grouping of developed countries: financial, industrial, digital and innovative dimensions of development", Efektyvna ekonomika, [Online], Vol. 9. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8172 (Accessed 16 Jul 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.1
23. Reznikova, N. Ivashchenko, O. and Kurbala, N. (2020), "Identifiers of developed countries in international organizations' mandates: the features of an advanced economy in the research focus", Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 17—24. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.17
24. Panchenko, V. Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2021), "The development of industry 4.0 and digital economy in focus of the china-united states global technological and innovation rivalry", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 4—10.
25. Reznikova, N. Rubtsova, M. and Yatsenko O. (2020), "The role of innovation clusters in building up investment and innovation strategies in the crossborder cooperation context", Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 142, pp. 85—98.
26. Reznikova, N. (2020), "The digital space of regulatory competition: the problem of institutional distortions of competitiveness", Biznes-analityka v upravlinni zovnishn'oekonomichnoiu diial'nistiu, Materialy VI Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Business analytics in the management of foreign economic activity: Proceedings of the Sixth International Scientific and Practical Conference], Informatsijno-analitychne ahentstvo, Kyiv, Ukraine, pp. 289—291.
27. Reznikova, N. (2019), "Industry 4.0" in the focus of state policy to stimulate innovative development", International relations. Economic Sciences Series, [Online], vol. 20, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3801 (Accessed 2 Jul 2021).
28. Reznikova, N. (2020), "Innovative model of national economy development: assessment of starting opportunities and means of implementation", available at: www.academia.org.ua (Accessed 2 Jul 2021).
29. Secchi, C. and Belladonna, A. (2020), "Infrastructure in a Changing World: Trends and Challenges", available at: https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/ispi_report-infrastructure_2020.pdf (Accessed 2 Jul 2021).
30. Prete, D., Giovannetti, G. and Marvasi, E. (2016), "Global Value Chains Participation and Productivity Gains for North African Firms", Development Working Papers 407, Centro Studi Luca d'Agliano, University of Milano.

№ 8 2021, стор. 10 - 16

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 781

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-2570-869X


В. Г. Панченко

д. е. н., директор, Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Director, Analytical Center For Economic And Legal Research And Forecasting, The Federation of Employers of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5578-6210


О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

ORCID:

0000-0002-8490-778X

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Панченко В. Г., Іващенко О. А. Вплив конкуренції інфраструктурних проєктів сша та кнр на глобальну економічну кон'юнктуру та економічну безпеку країн, що розвиваються: боргові, технологічні і фінансові важелі тиску на сталий розвиток. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.10

Reznikova, N., Panchenko, V. and Ivashchenko, O. (2021), “Influence of competition between infrastructure projects of the united states and china on the global economic environment and economic security of developing countries: debt, technological and financial levers of pressure on sustainable development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.