EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ КООПЕРАТИВІВ ІЗ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРІЇВ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Л. О. Єфімцева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.123

УДК: 631.11. 005 (477)

Л. О. Єфімцева

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ КООПЕРАТИВІВ ІЗ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРІЇВ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті досліджено особливості та проблеми розвитку державної підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, зокрема агротехнологічних кооперативів із спільного використання технічних засобів, які виступають одним із напрямів розвитку ринку агротехнологічного сервісу. Розглянуто зарубіжний досвід державної підтримки новостворених та діючих обслуговуючих кооперативів, зокрема кооперативів із спільного використання технічних засобів. Окреслено переваги обслуговуючих кооперативів із спільного використання технічних засобів як одного із засобів забезпечення аграріїв малих форм господарювання повним комплексом технічних засобів, зростання яких сприятиме розвитку ринку агротехнологічних робіт та послуг, оскільки після обробки власних полів агротехнологічні кооперативи виконуватимуть агротехнологічні роботи на полях сільськогосподарських виробників, які не мають у наявності власної техніки.
Досліджено форми державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на сучасному етапі в Україні та виявлено стримуючі чинники можливості скористатися аграріями деякими формами державної підтримки. Обгрунтовано необхідність доопрацювання існуючих форм державної підтримки для сільськогосподарських виробників, зокрема введення в дію довгострокової державної програми підтримки функціонуючих та новостворених кооперативів, основною метою якої має виступати можливість членів кооперативу здійснювати фінансове планування придбання технічних засобів у довгостроковій перспективі. Окрім цього, фінансова компенсація як залучених кредитних ресурсів, так і по програмі здешевлення технічних засобів та обладнання шляхом компенсації вартості має проходити у встановлені строки, без затримки траншу. Запропоновано розмір компенсації 25% для новостворених та існуючих агротехнологічних кооперативів із спільного використання технічних засобів, у складі яких немає фермерського господарства, підняти до рівня 40%. Окрім цього, внесено пропозицію в процесі придбання технічних засобів та обладнання аграріям зменшити вартість машин та обладнання на суму компенсації, що дасть можливість сільськогосподарським виробникам оплачувати нижчу суму за придбання технічних засобів, що збільшить привабливість програми часткової компенсації. Також внесено пропозицію в перші п'ять років функціонування новоствореного агротехнологічного кооперативу із спільного використання технічних засобів звільнити від сплати податків та зборів.
Реалізація вказаних пропозицій слугуватиме більш сприятливим умовам для створення нових та розвитку існуючих агротехнологічних кооперативів із спільного використання технічних засобів, що сприятиме розвитку ринку агротехнологічних робіт та послуг та матиме позитивний вплив на зростання технічного забезпечення аграріїв малих форм господарювання.

Ключові слова: забезпечення технічними засобами; державна підтримка; агротехнологічний кооператив; ринок агротехнологічних робіт та послуг; спільне використання технічних засобів; зарубіжний досвід.

Література

1. Саблук П.Т., Лузан Ю.А. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні. Економіка АПК. 2011. № 5. С. 3—15.
2. Беззуб І. Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств в Україні //Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=419:agropromislovij-sektor-2— &catid=8&Itemid=350
3. Хаустова В.Є., Полякова О.Ю., Леванда О.М. Аналіз проблем та тенденцій розвитку сільських територій України. Бізнес Інформ. 2020. № 4. С. 229—250.
4. Концептуальні засади розвитку аграрної сфери та сільських територій України: монографія / за ред. М.О. Кизима; авт. кол.: М.О. Кизим, Н.В. Белікова, О.Ю. Полякова, В. Є.Хаустова, І.Ю. Гришова, І.В. Ярошенко, О.М. Красноносова, Д.Г. Михайленко, І.В. Семигуліна, О.В. Тур, О.М. Леванда, Р.В. Харченко, П.К. Семигулін). Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2020. 276 с.
5. Захарчук О.В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 48—56.
6. Жураковська Л.А. Стан і перспективи розвитку малих форм господарювання в аграрному секторі України. Проблеми економіки. 2020. № 2 (44). С. 104—110.
7. Кропивко М.Ф. Стратегічне бачення аграрного устрою України. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 5—16.
8. Лупенко Ю.О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України. Економіка АПК. 2014. № 12. С. 5—11.
9. Лупенко Ю.О., Шпикуляк О.Г., Месель-Веселяк В.Я. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наукова доповідь. Київ: ННЦ "ІАЕ", 2019, 114 с.
10. Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 3—42.
11. Марков Р.Р. Державна підтримка процесів технічного забезпечення галузей рослинництва. Економіка та управління національним господарством. 2019. Вип. I (73). С. 27—39.
12. Назаркевич О.Б. Державне регулювання розвитку малого аграрного підприємництва в Україні: дис. канд. екон. наук: 08.00.03. Львів, 2016. 286 с.
13. Шпичак О.М. Проблеми адаптації ціноутворення на продукцію АПК України до євроінтеграційних умов. Науковий вісник НУБІП України. 2007. № 110. С. 15—21.
14. Агропортал "Пропозиція — все про агропромисловий комплекс". URL: https://propozitsiya.com/ua/ekonomika-procesiv-zbyrannya-zernovyh (дата звернення: 24.07.2020 р.).
15. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.09.2020).
16. Єфімцева Л.О. Детермінанти формування попиту на ринку агротехнологічного сервісу. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 111—118.
17. Карпенко О.В. Аналіз стану та конкурентоспроможності фермерських господарств в контексті складових економічної безпеки. Культура народов Причерноморья. 2014. № 273. С. 219—223.
18. Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL:https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=cb04631c-ffd7-49cd-bc0c-MinekonomikiSformuvaloModelDerzhavnoiPidtrimkiApk2020— ZUrakhuvanniamPropozitsiiGromadskosti (дата звернення: 16.03.2020).
19. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.05.2020).
20. Чан-Хі О.С., Мосійчук Н.О. Сільськогосподарська кооперація: зарубіжний досвід для України. Інтернаука. 2017. №2. С. 13—18.
21. Постанова КМУ від 19.02.2020 № 109 "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 77". База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/109-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 17.08.2020).
22. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 10.04.2020 № 687 "Про затвердження розподілу коштів за бюджетною програмою КПКВК "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників на 2020 рік". База даних "Документи" / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: http// https://me.gov.ua/Ascod/List?lang=uk-UA&id=6100980f-2505-40b6-ab5b-6328305f2bb3&tag=Dokumenti&pageNumber=779&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc (дата звернення: 07.09.2020).
23. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 447. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.07.2020).
24. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.07.2020).
25. Журнал "UTEKA". URL https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-%20derzhavna-pidrymka-investycii-71-gosudarstvennaya-podderzhka-fx-i-selxozkooperativov (дата звернення: 01.09.2020).
26. Русан В.М. Державна аграрна політика: оцінка ефективності та шляхи удосконалення. Аналітична записка, серія "Економіка". 2019. №2.URL:https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-08/ANALIT%20RUSAN%20ECONOMICS%20%23%202%202019.pdf (дата звернення: 08.08.2020).
27. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua (дата звернення: 24.09.2020 р.).
28. Приліпко С.М. Публічне управління розвитком обслуговуючої кооперації сільських територій в Україні: дис. д-ра. з держ. упр.: 25.00.02. Київ, 2019, 540 с.
29. Небрат В.В., Дідківська Л.В. Сільськогосподарська кооперація в Україні та фінансові механізми її державної підтримки в контексті зарубіжного досвіду. Агросвіт. 2010. № 16. С. 8—16.
30. НІАУ "Укрінформ". URL: http: // https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3012834-pidtrimka-fermeriv-derzavou-e-varianti-ale-e-j-nuansi.html (дата звернення: 29.10.2020).

L. Yefimtseva

STATE SUPPORT OF AGRO-TECHNOLOGICAL COOPERATIVES FOR THE JOINT USE OF MACHINERY IN UKRAINE AS ONE OF THE MEANS TECHNICAL SUPPORT FOR SMALL FARMERS

Summary

The article examines the features and problems of state support agricultural cooperation, in particular agro-technological cooperatives for the joint use of technical means, which are one of the directions of development of the market of agrotechnological service. The foreign experience of state support of newly created and operating service cooperatives, in particular cooperatives for joint use of technical means is considered. The advantages of service cooperatives for the joint use of technical means as one of the means of providing agrarians of small forms of management with a full complex of technical means are outlined, the growth of which will contribute to the development of the market of agro-technological works and services, because after cultivating their own fields, agro-technological cooperatives will perform agro-technological work in the fields of agricultural producers who do not have their own equipment.
The forms of state support of agricultural service cooperatives at the present stage in Ukraine have been studied and the restraining factors of the possibility of using some forms of state support by farmers have been identified. Disseminating the necessary improvement of existing forms of state support for agricultural producers, introducing a long-term state program to support functioning and newly established cooperatives, the main purpose of which should be the ability of members of the cooperative to carry out financial planning for the acquisition of technical means in the long run. In addition, financial compensation for both borrowed credit resources and a program to reduce the cost of technical means and equipment by reimbursing costs must be timely, without delaying the tranche. It is proposed to increase the amount of compensation by 25% for newly established and operating agro-technological cooperatives for the joint use of technical means, which do not include the farm, to the level of 40%. In addition, in the process of purchasing machinery and equipment, a proposal was made to reduce the cost of machinery and equipment to farmers through compensation, which will allow farmers to pay less for the purchase of machinery, which will increase the attractiveness of the partial compensation program. It is also proposed to exempt from the payment of taxes and fees in the first five years of operation of the newly created agro-technological cooperative for the joint use of technical means.
The implementation of these proposals will provide more favorable conditions for the creation of new and development of existing agro-technological cooperatives for the joint use of technical means, which will promote the market of agro-technological works and services and have a positive impact on technical support for small farmers.

Keywords: provision of technical means; state support; agro-technological cooperative; market of agro-technological works and services; joint use of technical means; foreign experience.

References

1. Sabluk, P.T. and Luzan, Yu.A. (2011), "The main directions of improving the state agricultural policy in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 3—15.
2. Bezzub, I. (2014), "Prospects for the development of family farms in Ukraine", Tsentr doslidzhen' sotsial'nykh komunikatsij NBUV, available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=419:agropromislovij-sektor-2- &catid=8&Itemid=350 (Accessed 10 Jan2021).
3. Khaustova, V.Ye. Poliakova, O.Yu. and Levanda, O.M. (2020), "Analysis of problems and trends in the development of rural areas of Ukraine", Biznes Inform, vol. 4, pp. 229—250.
4. Kyzym, M. O. (2020), Kontseptual'ni zasady rozvytku ahrarnoi sfery ta sil's'kykh terytorij Ukrainy [Conceptual bases of development of agrarian sphere and rural territories of Ukraine], FOP Liburkina L.M., Kharkiv, Ukraine.
5. Zakharchuk, O.V. (2019), "Problems of material and technical support of agricultural enterprises of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 48—56.
6. Zhurakovs'ka, L.A. (2020), "Status and prospects of development of small forms of management in the agricultural sector of Ukraine", Problemy ekonomiky, vol. 2 (44), pp. 104—110.
7. Kropyvko, M.F. (2017), "Strategic vision of the agrarian system of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 5—16.
8. Lupenko, Yu.O. (2014), "Priority areas of innovation in the agricultural sector of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 5—11.
9. Lupenko, Yu.O. Shpykuliak, O.H. and Mesel'-Veseliak, V.Ya. (2019), Perspektyvni formy orhanizatsii hospodars'koi diial'nosti na seli [Promising forms of economic activity in rural areas], NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine.
10. Mesel'-Veseliak, V.Ya. and Fedorov, M.M. (2016), "Strategic directions of development of the agricultural sector of the economy of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 37—42.
11. Markov, R.R. (2019), "State support of processes of technical support of crop industries", Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom, vol. I (73), pp. 27—39.
12. Nazarkevych, O.B. (2016), "State regulation of small agricultural business development in Ukraine", Ph.D. Thesis, Economy, Lviv, Ukraine.
13. Shpychak, O.M. (2007), "Problems of adaptation of pricing for agricultural products of Ukraine to European integration conditions", Naukovyj visnyk NUBIP Ukrainy, vol. 110, pp. 15—21.
14. Propozitsiia (2016), "Process economics: grain harvesting", available at: https://propozitsiya.com/ua/ekonomika-procesiv-zbyrannya-zernovyh (Accessed 10 Jan 2021).
15. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Jan2021).
16. Yefimtseva, L.O. (2019), "Determinants of demand generation in the agricultural technology market", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 111—118.
17. Karpenko, O.V. (2014), "Analysis of the state and competitiveness of farms in the context of components of economic security", Kul'tura narodov Prychernomor'ia, vol. 273, pp. 219—223.
18. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2021), available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=cb04631c-ffd7-49cd-bc0c-MinekonomikiSformuvaloModelDerzhavnoiPidtrimkiApk2020-ZUrakhuvanniamPropozitsiiGromadskosti (Accessed 10 Jan2021).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On approval of the Procedure for the use of funds provided in the state budget for partial compensation of the cost of agricultural machinery and equipment, special wagons for grain transportation, equipment for bioethanol production and electricity from biomass purchased from domestic producers", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF (Accessed 10 Jan2021).
20. Chan-Khi, O, and Mosijchuk, N.O. (2017), "Agricultural cooperation: foreign experience for Ukraine", Internauka, vol. 2, pp. 13—18.
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 08.02.2017 № 77", available at: http// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/109-2020-%D0%BF#Text (Accessed 10 Jan2021).
22. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), Order "About the statement of distribution of means under the budgetary program KPKVK 121150 "Financial support of agricultural producers" for 2020", available at: http// https://me.gov.ua/Ascod/List?lang=uk-UA&id=6100980f-2505-40b6-ab5b-6328305f2bb3&tag=Dokumenti&pageNumber=779&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc (Accessed 10 Jan2021).
23. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), "On amendments to the Procedure for the use of funds provided in the state budget for the provision of financial support for the development of farms", Resolution available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447-2020-%D0%BF#Text (data zvernennia: 05.07.2020). (Accessed 10 Jan2021).
24. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "About the statement of the Order of use of the means provided in the state budget for financial support of actions in an agroindustrial complex by reduction in price of credits", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-n#Text (Accessed 10 Jan2021).
25. Mal'shakova, S. (2019), "State support of FG and agricultural cooperatives", UTEKA, available at: https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-%20derzhavna-pidrymka-investycii-71-gosudarstvennaya-podderzhka-fx-i-selxozkooperativov (data zvernennia: 01.09.2020). (Accessed 10 Jan2021).
26. Rusan, V.M. (2019), "State agricultural policy: evaluation of efficiency and ways to improve", available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-08/ANALIT%20RUSAN%20ECONOMICS%20%23%202%202019.pdf (Accessed 10 Jan2021).
27. Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2021), available at: http://minagro.gov.ua (Accessed 10 Jan2021).
28. Prylipko, S.M. (2019), "Public management of the development of service cooperation in rural areas in Ukraine", Ph.D. Thesis, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
29. Nebrat, V.V. and Didkivs'ka, L.V. (2010), "Agricultural cooperation in Ukraine and financial mechanisms of its state support in the context of foreign experience", Ahrosvit, vol. 16, pp. 8—16.
30. Ukrinform (2020), "State support for farmers: there are options. But there are nuances", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3012834-pidtrimka-fermeriv-derzavou-e-varianti-ale-e-j-nuansi.html (Accessed 10 Jan2021).

№ 2 2021, стор. 123 - 130

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 702

Відомості про авторів

Л. О. Єфімцева

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

L. Yefimtseva

Postgraduate student of the Department of investment, material and technical ensuring, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

ORCID:

0000-0002-9519-3647

Як цитувати статтю

Єфімцева Л. О. Державна підтримка агротехнологічних кооперативів із спільного використання техніки в Україні як один із засобів технічного забезпечення аграріїв малих форм господарювання. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 123–130. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.123

Yefimtseva, L. (2021), “State support of agro-technological cooperatives for the joint use of machinery in Ukraine as one of the means technical support for small farmers”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 123–130. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.123

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.