EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕДИТ-НОТИ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ
К. О. Кухта, В. В. Джура

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.114

УДК: 338.5:336

К. О. Кухта, В. В. Джура

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕДИТ-НОТИ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ

Анотація

Багатьом вітчизняним імпортерам доводиться стикатися з кредит-нотами від іноземних партнерів. Передусім слід з'ясувати поняття кредит-ноти.
Кредит-нота — це розрахунковий документ, у якому міститься повідомлення, скероване однією зі сторін (постачальником) іншій стороні (покупцю) про запис у кредит рахунку останньої визначеної суми через настання обставини, яка надала іншій стороні право вимоги цієї суми. Це визначення використовують податківці у своїх роз'ясненнях, його зустрічаємо і в судовій практиці.
Сфера його застосування дуже широка. Але найбільш розповсюджений варіант — коли за допомогою кредит-ноти оформляють знижку на товари, отримані від нерезидента. Причому надається така знижка нерідко вже після оприбутковування, а інколи й після продажу закордонного товару. З тим, які облікові, митні та податкові наслідки чекають підприємство, яке отримало таку кредит-ноту, розберемося в цій статті.
Статтю присвячено дослідженню сутності кредит-ноти, висвітлено порядок документального оформлення та податково-митні наслідки. Проведено деталізацію відображення в бухгалтерському обліку кредит-ноти від нерезидента.

Ключові слова: кредит-нота; трансфертне ціноутворення; нерезидент; податково-митні наслідки; аркуш коригування; інвалютна заборгованість.

Література

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р, № 996-ХIV, зі змінами і доповненнями URL: https:// zakon.rada.gov.ua (дата звернення 25.02.2020 р.).
2. Митний Кодекс України URL:https://ips.ligazakon.net (дата звернення 25.02.2020 р.).
3. Положення про митні декларації № 450 від 21.05.2012 р., зі змінами та доповненнями, затвердженими Постановою КМУ №27 від 11.01.2017 р. URL: https://ips.ligazakon.net (дата звернення 25.02.2020 р.).
4. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 25.02.2020 р.).
5. Порядок оформлення аркуша коригування, затверджений наказом Мінфіну № 1145 від 06.11.2012 р.

K. Kukhta, V. Dzhura

FEATURES OF APPLYING A CREDIT NOTE FROM A NON-RESIDENT IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the study of the nature of the credit note, documented procedure and tax and customs consequences are explained. The accounting is detailed credit notes from a non-resident.
The credit note is tied to specific facts: granting a discount on goods supplied by a non-resident, a bonus for motivation or settling issues with substandard goods.
A credit note is a settlement document that contains a notice sent by the supplier to the buyer of the goods, on the entry in the credit account of a certain amount, given the occurrence of circumstances that gave the buyer the right to claim this amount.
More often, a credit note is used in the case of providing the buyer with a discount or bonus. But it is possible that the credit note is used in a situation with substandard goods: as a debt forgiveness in terms of the value of defective goods or as reimbursement of costs associated with the elimination of defects. However, be careful, the credit note is only a message from a non-resident that you are receiving a discount or waiting for a refund. The basis for the credit note should be the agreement itself It should provide for the possibility, conditions and nature of its provision.
If the contract does not specify these conditions, they must be supplemented by provisions (additional agreement), which would regulate the mechanism of drawing up such a document as a credit note.
Therefore, the nature of the credit note sent to you will depend on the terms of your foreign trade agreement with a non-resident supplier or on an additional agreement made to such an agreement.
And so that the tax consequences do not catch you by surprise, consider the possible contractual interpretations of the credit note.
The credit note is characterized by the following features:
1) a credit note may arise only between entities that are in a settlement relationship as a result of concluding a foreign trade contract;
2) credit note — a message from the supplier / creditor to the address of the buyer / debtor. The notification is made in the form of a settlement document, the initiator of which is the supplier;
4) sending a credit note or "entry in the credit account" on the credit note involves reducing the debt of the buyer / debtor to the supplier / creditor;
5) the credit note is issued in the event of certain circumstances or after the fulfillment of certain conditions by the buyer under the contract, as a result of which the buyer has the right to demand from the supplier to reduce the debt for the delivered goods.
Thus, based on the above, the credit note is a message that the value of the goods is reduced, and the basis for such notice is a contract or additional agreement, which should provide for the possibility of a discount.

Keywords: credit note; transfer pricing; non-resident; tax and customs consequences; adjustment sheet; foreign currency debt.

References

1. The Verhovnarada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine", available at: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (Accessed 25 February 2020).
2. The Verhovnarada of Ukraine (2010), "Customs Code of Ukraine", available at: http: //zakon.rada.gov.ua (Accessed 25 February 2020)
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), "Regulations on customs declarations", available at: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (Accessed 25 February 2020).
4. The Verhovnarada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http: //zakon.rada.gov.ua (Accessed 25 February 2020).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2012), "The order of registration of the adjustment sheet", available at: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (Accessed 25 February 2020).

№ 7 2020, стор. 114 - 118

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 822

Відомості про авторів

К. О. Кухта

к. е. н., методист, викладач обліково-фінансових дисциплін, Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії

K. Kukhta

PhD in Economics, Methodist, teacher of accountant-financialofLubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

ORCID:

0000-0002-2649-3128


В. В. Джура

заступник директора з навчальної роботи, викладач обліково-фінансових дисциплін, Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії

V. Dzhura

Deputy Director for Academic Affairs, teacher of accountant-financialofLubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

ORCID:

0000-0002-5077-8457

Як цитувати статтю

Кухта К. О., Джура В. В. Особливості застосування кредит-ноти від нерезидента в Україні. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 114–118. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.114

Kukhta, K. and Dzhura, V. (2020), “Features of applying a credit note from a non-resident in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 114–118. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.114

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.