EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

RESEARCH ON ECONOMIC COMPONENT OF DYNAMIC MECHANISM OF THE FORMATION OF A FAMILY FARM IN CHINA
Niu Lichen

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.131

УДК: 332

Niu Lichen

RESEARCH ON ECONOMIC COMPONENT OF DYNAMIC MECHANISM OF THE FORMATION OF A FAMILY FARM IN CHINA

Summary

As a new type of agricultural management subject, the emergence of family farm has been widely concerned by academic circles. Under the background of industrialization and urbanization, the development of family farm is an important strategic measure to deal with the strategic issues related to the future development of agriculture and economic society, such as the agricultural part-time industry, rural hollowing out, and the aging of farmers. It is the key point of China's agricultural policy at present. Food security, farmers' income increase and agricultural development are the key to solve the three rural issues, and also an important guarantee for economic development and social stability. With the acceleration of the urbanization process, a large number of agricultural young and middle-aged labor force continue to flow to the city. On the one hand, it leads to the relative shortage and aging of agricultural labor force, and at the same time, the commodity demand for food is also increasing. The main function of most agricultural production of traditional small-scale farmers is self-sufficiency and low agricultural commodity.
China is a country with a large population. Food security has always been a major concern of the government. food security needs to ensure food quantity security. If more than 1.3 billion people can't achieve basic self-sufficiency in food, the consequences are very serious. For the consideration of food safety, the country also urgently needs the management of the main body system of agricultural production and operation. At present, there are still about 230 million small farmers in China, accounting for more than 98% of the main agricultural business. It is obvious that the government is unable to form effective supervision on such a large number of small farmers who operate independently. The emergence of family farms makes the land gradually concentrated to the skilled farmers. On the one hand, it reduces the number of agricultural operators, on the other hand, it will enhance the controllability of agricultural production, which is conducive to the government to strengthen the supervision of agricultural production. In 2013, family farm was defined as an important part of the new agricultural operation subject in China. With its own advantages, in recent years, it has developed rapidly and become a representative of the new scale agricultural production organization.

Keywords: institutional change; family farm; dynamic mechanism; differentiation of farmers.

References

1. Gao Qiang and Liu Tongshan, (2013), "Institutional analysis of family farm", The Economist, № 6, рр. 48—56.
2. Su Xin and Wang Keshan, (2014), "Discussion on the development and scale of family farms in China based on the perspective of resource endowment ", Agricultural economic issues, № 5, рр. 8—13.
3. Guo Panpan. (2016), "Study on the dynamic mechanism and problems of family farms", Agricultural technology service, № 10, рр. 135—136.
4. Zhu Qizhen and Hu Penghui, (2014), "On family farm: advantages, conditions and scale", Agricultural economic issues, № 7, рр. 11—17.
5. Qu Xueshu, "Analysis on the advantages and conditions of developing family farms in China", Economic issues, № 2, р. 106—108.
6. Cheng Lingguo, Zhang Ye and Liu Zhibiao, (2016), "Does the confirmation of farmland promote the transfer of rural land in China?", Management world, № 1, рр. 88—98.

Ню Лічен

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ДИНАМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СІМЕЙНОЇ ФЕРМИ В КИТАЇ

Анотація

Поява сімейного фермерського господарства як нового типу сільськогосподарського господарюючого суб'єкта знайшло широке відображення в наукових колах. На фоні індустріалізації та урбанізації розвиток сімейного фермерського господарства є важливим стратегічним заходом для вирішення важливих питань, пов'язаних з майбутнім розвитком сільського господарства та економічного суспільства: сільськогосподарське виробництво, зайнятість на неповний робочий день, занепад сільського господарства та старіння фермерів. Нині це ключовий момент аграрної політики Китаю. Продовольча безпека, збільшення доходів фермерів та розвиток сільського господарства є ключовими, а також є важливою гарантією економічного розвитку та соціальної стабільності. З прискоренням процесу урбанізації до міста продовжує емігрувати велика кількість сільськогосподарської молоді та людей середнього віку. З одного боку, це призводить до відносної нестачі та старіння сільськогосподарської робочої сили, і водночас до зростання попиту на товари на продукти. Основна характеристика більшості сільськогосподарського виробництва традиційних дрібних фермерів — самодостатність та низька сільськогосподарська продуктивність.
Китай — країна з великим населенням. Продовольча безпека завжди була основною турботою уряду, який повинен забезпечувати достатню кількість харчових продуктів. Якщо більше 1,3 мільярда людей не можуть досягти необхідної самодостатності в їжі, наслідки можуть бути дуже серйозними. Для формування безпеки щодо харчових продуктів країна нагально потребує вдосконалення системи управління сільськогосподарським виробництвом. Нині у Китаї є близько 230 мільйонів дрібних фермерів, що становить понад 98% аграрного виробництва. Очевидно, що уряд не в змозі сформувати ефективний нагляд за такою великою кількістю дрібних товаровиробників, які працюють самостійно. Поява сімейних господарств змушує землі поступово зосереджуватися у кваліфікованих фермерів. З одного боку, це зменшує кількість сільськогосподарських операторів, з іншого — це підвищує контрольованість цього сектору економіки з боку державних органів. У 2013 році сімейне господарство було ідентифіковано як важливу складову аграрного бізнесу в Китаї. Маючи власні переваги, в останні роки цей спосіб господарювання швидко розвивався і став вагомим компонентом в організації сучасного сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: інституційні зміни; сімейне господарство; динамічний механізм; диференціація фермерів.

№ 2 2020, стор. 131 - 136

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 289

Відомості про авторів

Niu Lichen

Postgraduate student, Sumy National Agrarian University, Sumy

Ню Лічен

аспірант, Сумський національний аграрний університет, Суми

Як цитувати статтю

Lichen, Niu (2020), “Research on economic component of dynamic mechanism of the formation of a family farm in china”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 131–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.131

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.