EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НАПРЯМІВ ФІНАНСУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
В. Р. Товмасян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.82

УДК: 336.63: 656.7

В. Р. Товмасян

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НАПРЯМІВ ФІНАНСУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено та визначено сучасний стан вітчизняної авіаційної інфраструктури та її глобальну конкурентоспроможність. Проаналізовано ключові інвестиційні проекти авіаційної галузі відповідно до встановлених черг пріоритетності та визначено загальний обсяг потреби у фінансуванні на модернізацію авіаційної інфраструктури. Досліджено напрями та обсяги фінансування проектів авіаційної галузі Європейським Союзом. За результатами аналізу запропоновано відповідні джерела та способи фінансування зазначених інвестиційних проектів. Досліджено рухомий склад авіаційної галузі та авіапарк вітчизняних авіакомпаній. Виявлено істотне скорочення кількості літаків та вертольотів за останні 18 років, а також встановлено що переважна більшість авіакомпаній використовує літаки, середній вік яких перевищує 20 років. Запропоновано форми та джерела фінансування оновлення авіапарку вітчизняними авіакомпаніями.

Ключові слова: авіаційна галузь; модернізація; фінансування; інвестиційні проекти; розвиток інфраструктури; оновлення рухомого складу.

Література

1. Офіційний сайт Мінінстерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/files/projects/str.html
2. Schwab K. (2019). The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
3. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Розпорядження КМУ від 30 травня 2018 р. № 430-р.
4. Проект "Авіаційної транспортної стратегії України на період до 2030 року". URL: https://mtu.gov.ua/projects/166/
5. Інфраструктурні проекти в авіаційній галузі. URL: https://mtu.gov.ua/timeline/Infrastrukturni-proekti.html
6. Andreeva T. Співпраця між ЄС та Україною у транспортному секторі, Mykolaiv/Yuzhnoukrainsk 1-2.10.2018. URL: http://www.mk.gov.ua/store/files/announce_1538749476.pdf
7. Хоменко І.О., Садчикова І.В., Середюк І.О. Детермінанти фінансування авіаційної галузі в умовах трансформаційних змін. Фінансові дослідження. 2017. № 2 (3). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2017_2_13
8. Транспорт і зв'язок України 2018. Статистичний збірник. За ред. І. Петренко. Державна служба статистики України. Київ, 2019. 154 с.
9. Прокопишина О. (2019). Якими літаками українські авіакомпанії перевозять пасажирів. Бізнес Цензор. 31.07.19. URL: https://biz.censor.net.ua/resonance/3139167/yakimi_ltakami_ukransk_avakompan_perevozyat_pasajirv

V. Tovmasyan

ANALYSIS OF SOURCES AND AREAS OF FINANCING THE UKRAINIAN AVIATION INDUSTRY MODERNIZATION

Summary

The article investigates and defines the current state of domestic aviation infrastructure and its global competitiveness. The strengthening of globalization processes in the world economy and the deepening of internationalization lead to an increase in the role of transport in the development of the world economy, and in particular the Ukrainian one. Over the last year, Ukraine has significantly improved its rating in terms of infrastructure development, including aviation. The beginning of the transformation processes was facilitated, among other things, by the clear setting of priorities for the development of the transport industry, which was approved in the National Transport Strategy of Ukraine until 2030. The key investment projects of the aviation industry by priority order are analyzed and the total amount of financing needs for the modernization of aviation infrastructure is determined. Thus, key investment projects are the development and modernization of domestic airports. Some projects are already underway, and the prospects for others have not yet been determined. Directions and volumes of financing of projects of the aviation industry by the European Union are investigated. It is established that such financing covers no more than 5% of the total need. According to the results of the analysis, appropriate sources and ways of financing of the mentioned investment projects are proposed. Capital investments of transport enterprises, including aviation, have increased significantly over the last 8 years. However, most of the funding is directed to the development of land transport, including airport connections. The aviation industry's rolling stock and domestic airlines' fleet were investigated. A significant reduction in the number of planes and helicopters has been identified over the past 18 years, and it has been established that the vast majority of airlines use planes with an average age exceeding 20 years. Forms and sources of financing of the fleet renewal by domestic airlines are proposed, including the introduction of preferential loan programs for the purchase of aircraft, as well as the use of leasing.

Keywords: aviation industry; modernization; financing; investment projects; infrastructure development; rolling stock update.

References

1. Official site of the Ministry of Infrastructure of Ukraine (2019), available at: https://mtu.gov.ua/files/projects/str.html (Accessed 01 Dec 2019).
2. Schwab, K. (2019), "The Global Competitiveness Report", World Economic Forum, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf/ (Accessed 01 Dec 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "National Transport Strategy of Ukraine until 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 (Accessed 01 Dec 2019).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Project "Ukraine's Aviation Transport Strategy for the Period up to 2030", available at: https://mtu.gov.ua/projects/166/ (Accessed 01 Dec 2019).
5. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2019), "Aviation infrastructure projects",available at: https://mtu.gov.ua/timeline/Infrastrukturni-proekti.html (Accessed 01 Dec 2019).
6. Andreeva, T. (2018). "EU-Ukraine cooperation in the transport sector", available at: http://www.mk.gov.ua/store/files/announce_1538749476.pdf/ (Accessed 01 Dec 2019).
7. Khomenko, I. Sadchikova, I. and Seredyuk I. (2017), "Determinants of Aviation Industry Financing in Transformational Change", Finansovi doslidzhennia, vol. 2 (3), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2017_2_13 (Accessed 01 Dec 2019).
8. State Statistics Service of Ukraine (2019), Transport i zviazok Ukrainy 2018. Statystychnyy zbirnyk [Transport and Communications of Ukraine 2018. Statistical Collection], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
9. Prokopyshyna, O. (2019), "What kind of planes Ukrainian airlines carry passengers", Biznes Tsenzor, available at: https://biz.censor.net.ua/resonance/3139167/yakimi_ltakami_ukransk_avakompan_perevozyat_pasajirv/ (Accessed 01 Dec 2019).

№ 1 2020, стор. 82 - 86

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 286

Відомості про авторів

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет", Україна

V. Tovmasyan

PhD in Economics, Doctoral сandidate, European University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1802-8939

Як цитувати статтю

Товмасян В. Р. Аналіз джерел та напрямів фінансування модернізації авіаційної галузі України. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 82–86. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.82

Tovmasyan, V. (2020), “Analysis of sources and areas of financing the ukrainian aviation industry modernization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 82–86. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.