EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДЕСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ ПРОДОВОЛЬЧОГО САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Ю. Ю. Юрченко, В. К. Антошкін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.4

УДК: 338.1

Ю. Ю. Юрченко, В. К. Антошкін

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДЕСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ ПРОДОВОЛЬЧОГО САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

Виявлено та проаналізовано деструктивні чинники, що визначають стан продовольчої забезпеченості країн світу на сучасному етапі його розвитку в несприятливих політичних і соціально-економічних умовах. Показано реальний вплив деструктивних чинників на змістовні рівні продовольчої безпеки. Наведено порівняльну характеристику потенціалу продовольчої безпеки різних країн, дано узагальнюючу характеристику ідентичних проблем продовольчого самозабезпечення в конкретних локальних підсистемах. У статті в якості аналітичного майданчика проблемної локальної підсистеми світової продовольчої системи представлена Україна в рамках конкретного часового відрізку. Наголошується на уразливості економіки через співвідношення експорту та імпорту товарів, сальдо зовнішньоторговельного балансу і конкретних позицій імпорту продовольства.
Зокрема йдеться про величезні невикористані внутрішні резерви, якщо завозяться продукти, які в достатній кількості можуть вироблятися в Україні. Розглянуто ситуацію з зовнішнім державним боргом України, який перевищує в останні роки створений валовий внутрішній продукт. Це обмежує можливості держави в забезпеченні продовольчої безпеки країни, а населення ставить на межу виживання. Виявлено вплив лібералізації зовнішньої торгівлі в рамках вступу України до СОТ на зниження обсягу сільськогосподарського виробництва. Визначено наслідки триваючих воєнних дій на сході України через втрату певної частини сільськогосподарських земель і частки ВВП цих регіонів у загальному ВВП.
Проаналізовано негативний вплив екстремальних кліматичних явищ на продовольчу безпеку.
До цього треба додати значні втрати в агропродовольчому комплексі на етапі збирання, обробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції.
Акцентовано увагу на диференційованому підході до оцінки факторів впливу на продовольче самозабезпечення. Розглянуто практичні заходи посилення продовольчої безпеки і самозабезпеченості в умовах геополітичної невизначеності.
З огляду на це слід констатувати все ще потужний ресурсний потенціал України: сприятливий клімат для заняття сільським господарством. Підкреслюється, що маючи всі передумови для лідируючих позицій в числі країн з високим рівнем самозабезпечення продовольством і високими експортними показниками, політика, спрямована на продовольчу самозабезпеченість, повинна стати державним пріоритетом.

Ключові слова: продовольче самозабезпечення; деструктивні чинники; ресурсний потенціал; зовнішня торгівля; ключові індикатори; агропромисловий комплекс.

Література

1. Офіціальний сайт The National Geographik Stone "Is Your Country Food Independent?" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nationalgeographic.com/people-and-culture/onward/2014/04/13/is-your-country-food-independent/
2. Офіціальний сайт The FAO "Food self-sufficiency and international trade: a false dichotomy?" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fao.org/3/a-i5222e.pdf
3. Clapp J. Food self-sufficiency: Making sense of it, and when it makes sense/ J. Clapp. Food Polic. — 2017. — № 66. — С. 88—96 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ac.els-cdn.com/S0306919216305851/1-s2.0-S0306919216305851— main.pdf?_tid=44d17aa7-85c8-4fc8-ba15— ff673a5c2b99&acdnat=1548176533_18108168774b80254396f4f914241c62 (Accessed January 2017).
4. Clapp J. Distant Agricultural Landscapes / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.academia.edu/21231728/
5. D'Odorico P., Carr J.A., Laio F., Ridolfі L., Vandoni S. "Feeding humanity through global food trade"/ P. D'Odorico, J.A. Carr, F. Laio, L. Ridolfі, and S. Vandoni. Earth's Future. — 2014. — № 2. — С. 458—469 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/2014EF000250
6. Kastner T., Erb Karl-Heinz, Haberl H. Rapid growth in agricultural trade: effects on global area ef?ciency and the role of management/ Th. Kastner, Karl-Heinz Erb аnd H. Haberl/ Environmental Research Letters. — 2014. — № 9 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/3/034015/pdf
7. Офіціальний сайт The Guardian " Britain's food self-sufficiency is in long-term decline, warn farmers" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.theguardian.com/environment/2014/aug/07/britain-food-self-sufficiency-decline-imports-nfu
8. Davis K. F., Jessica A., Gunda Th. Sustaining food self-sufficiency of a nation: The case of Sri Lankan rice production and related water and fertilizer demands/ Ambio. — 2016.— № 45 (3), с. 302—312. available at: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13280-015-0720-2
9. Pradhan P., Ludeke M., Reusser D., Kropp J., Food J. Self-Sufficiency across Scales: How Local Can We Go?/ Pradhan P., Ludeke M., Reusser D., Kropp J. / Environ Sci Technol. — 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.pik-potsdam.de/~luedeke/lit/EnvScieTech2014.pdf (2014 Aug 19)
10. Kozlovskyi S. The concept model for ensuring the economic security in the agrarian sector / Kozlovskyi S., Khadzhynov I., Mohylova A., Tomchuk V., Kozlovskyi A. / Management theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development.— 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1170/1134
11. Kozlovskyi S., Baidala V., Tkachuk O., Kozyrska T. Managament of the sustainable development of the agrarian sector of the regions of Ukraine / Kozlovskyi S., Baidala V., Tkachuk O., Kozyrska T. / Montenegrin Journal of Economic. — 2018. — № 14 (4). — С. 175—190 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/175-_190_-kozlovskyi_et_al.pdf
12. Жураківський Є.С, Козловський С.В. Класифікація ризиків забезпечення економічної безпеки аграрної галузі України / Є.С Жураківський, С.В. Козловський / Економіка і організація управління: зб. наук. Праць.— 2017.— №4 (28). — С. 7—14.
13. Козловський С.В., Жураківський Є.С. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії" економічна безпека" та складових економічної безпеки України / С.В. Козловський, Є.С. Жураківський // Економіка та держава.— 2015.— №6.— С. 37—42.
14. Козловський С. В. Управління регіональною продовольчою безпекою на основі сучасних методів моделювання / С.В. Козловський, Е.А. Кірєєва // Економіка України. — 2015. — № 8. — С. 57—73.
15. Тернавська І.Б., Дефініція категорії продовольча безпека та її еволюція / І.Б. Тернавська / Економіка та держава. — 2015. — №7. — С. 44—48.
16. Ільяшенко В.А. / Продовольча безпека як складова державної агропродовольчої політики України/ В.А. Ільяшенко / Економіка та держава. — 2008. — № 6. — С. 99—101.
17. Офіціальний сайт The Global Food Security Index [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://foodsecurityindex.eiu.com/
18. Офіціальний сайт The Global Food Security Index "Ratings and Trends" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://food securityindex.eiu.com/Index
19.Ахмедьярова М.В. Продовольственная безопасность Казахстана/економический доклад [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://docplayer.ru/34858806-Prodovolstvennaya-bezopasnost-kazahstana-ahmedyarova-m-v-d-e-n-professor.html
20. Офіціальний сайт The Global Food Security Index [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Ukraine
21. Офіціальний сайт FAO. Положение дел в связи с отсутствием продовольственно безопасности в мире Index [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fao.org/3/i3434r/i3434r.pdf
22. Статистичний збірник "Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2018 році" // Державна служба статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
23. Офіційний сайт Міністерства фінансів України "Зовнішній борг Укрїни" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/
24. Офіційний сайт FAO "Аграрный сектор Украины после вступления в ВТО" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fao.org/3/CA1804RU/ca1804ru.pdf
25. Статистичний збірник "Сільське господарство України 2017" // Державна служба статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf
26. Офіційний сайт FAO "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире — 2017" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fao.org/3/a-I7695r.pdf
27. Статистичний щорічник "Україна у цифрах 2017" // Державна служба статистики України. — 2018. — 241 с.." [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/08/Ukr_cifra_2017_u.pdf
28. Правительство Российской Федерации. Постановление "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://static.government.ru/media/files/0Co2s7zyjZX1o39jcSuzUca947G2wGdY.pdf
29. Офіційний сайт FAO "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире — 2018. Повышение устойчивости к климатическим воздействиям в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fao.org/3/I9553RU/i9553ru.pdf
30. Офіційний сайт FAO Положение дел в области Продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии-2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fao.org/3/i8194ru/I8194RU.pdf
31. Офіційний сайт FAO. "Ukraine: Country Programming Framework for Ukraine 2016—2019" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fao.org/3/a-bp567e.pdf
32. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України "Єдина комплексна програма розвитку сільского господарства та сільскіх територій на 2015—2020 роки" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/16025
33. Офіційний сайт FAO. ФАО возобновляет поддержу в восстановлении восточной Украины, пострадавшей от конфликта [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1174369

Yu. Yurchenko, V. Antoshkin

SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF DISTURBENT FACTORS OF FOOD SAFETY SUPPLY

Summary

The destructive factors determining the state of food security of the countries of the world at the present stage of its development in unfavorable political and socio-economic conditions are revealed and analyzed. The real influence of destructive factors on the content levels of food security is shown. The comparative characteristic of the potential of food safety of different countries is given, the general characteristic of identical problems of self-sufficiency in the concrete local subsystems is given. In the article as an analytical platform of the problem local subsystem of the world food system, Ukraine is represented within the framework of a specific time segment. It emphasizes the vulnerability of the economy through the ratio of exports and imports of goods, balance of foreign trade balance and specific positions of food imports.
In particular, it is about huge untapped domestic reserves if products that can be produced in sufficient quantities in Ukraine are imported. The situation with the external state debt of Ukraine is considered, which exceeds the gross domestic product created in recent years. This limits the state's ability to ensure food security of the country, and the population puts the limit of survival. The influence of foreign trade liberalization in the framework of Ukraine's accession to the WTO to reduce the volume of agricultural production was revealed.
The consequences of ongoing military operations in eastern Ukraine are determined due to the loss of a certain part of agricultural land and the share of GDP of these regions in the total GDP.
The negative influence of extreme climatic phenomena on food safety is analyzed.
To this end, significant losses in the agro-food complex must be added at the stage of harvesting, processing, storage and sale of agricultural products.
The emphasis is on a differentiated approach to the assessment of the factors influencing food self-sufficiency. Considered practical measures to enhance food security and self-sufficiency in conditions of geopolitical uncertainty.
In view of this, the still strong resource potential of Ukraine should be noted: a favorable climate for agriculture. It is emphasized that, having all the prerequisites for leading positions among the countries with a high level of self-sufficiency in food and high export figures, a policy aimed at self-sufficiency of food should become a state priority.

Keywords: food self-sufficiency; destructive factors; resource potential; foreign trade; key indicators; agro-industrial complex.

References

1. The official site of National Geographik (2014), "Is Your Country Food Independent?", available at: https://www.nationalgeographic.com/people-and-culture/onward/2014/04/13/is-your-country-food-independent/ (Accessed 4 Sept 2019).
2. The official site of FAO (2015-2016), "Food self-sufficiency and international trade: a false dichotomy?", available at: http://www.fao.org/3/a-i5222e.pdf (Accessed 1 Sept 2019).
3. Clapp, J. (2017), "Food self-sufficiency: Making sense of it, and when it makes sense", Food Polic, [Online], vol 66, pp 88-96, available at: https://ac.els-cdn.com/S0306919216305851/1-s2.0-S0306919216305851-main.pdf?_tid=44d17aa7-85c8-4fc8-ba15- ff673a5c2b99&acdnat=1548176533_18108168774b80254396f4f914241c62 (Accessed 5 Sept 2019).
4. Clapp, J. (2015), "Distant Agricultural Landscapes", Sustainability Science, [Online], vol. 10(2), pp 305-316, available at: http://www.academia.edu/21231728/Distant_agricultural_landscapes (Accessed 1 Sept 2018).
5. D'Odorico,P. Carr, J. A. Laio,F. Ridol?,L. and Vandoni, S. (2014), "Feeding humanity through global food trade", Earth's Future, vol. 2, pp. 458—469, available at: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/2014EF000250
6. Kastner, T. Erb, Kl-H. and Haberl, H. (2014), "Rapid growth in agricultural trade: effects on global area efіciency and the role of management", Environmental Research Letters, vol. 9, available at: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/3/034015/pdf (Accessed 12 Sept 2018).
7. The official site of "The Guardian" (2014), " Britain's food self-sufficiency is in long-term decline, warn farmers", available at: https://www.theguardian.com/environment/2014/aug/07/britain-food-self-sufficiency-decline-imports-nfu (Accessed 12 Sept 2018).
8. Frankel, K. Davis, J. and Gunda, T. (2016), "Sustaining food self-sufficiency of a nation: The case of Sri Lankan rice production and related water and fertilizer demands", vol. 45(3), pp. 302—312. available at: https://link.springer.com/article/10.1 007%2Fs13280-015-0720-2 (Accessed 12 Sept 2018).
9. Pradhan, P. Ludeke, M. Reusser, D. and Kropp, J. (2014) "Food Self-Sufficiency across Scales: How Local Can We Go?", Environ Sci Technol, available at: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es5005939 (Accessed 12 Sept 2018).
10. Kozlovskyi, S. Khadzhynov, I. Mohylova, A. Tomchuk, V. and Kozlovskyi, A. (2018), "The concept model for ensuring the economic security in the agrarian sector", Management theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 40 (4), pp. 531—547, available at: https://doi.org/10.15544/mts.2018.47 (Accessed 12 Sept 2018).
11. Kozlovskyi, S. Baidala, V. Tkachuk, O. and Kozyrska, T. (2018), "Managament of the sustainable development of the agrarian sector of the regions of Ukraine", Montenegrin Journal of Economic, vol. 14 (4), pp. 175—190, available at: http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/175-_190_-kozlovskyi_et_al.pdf (Accessed 12 Sept 2018).
12. Kozlovs'kyj, S.V. and Zhurakivs'kyj Ye.S. (2017), "Classification of risks of providing economic security to the agrarian sector of Ukraine", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 4 (28), pp. 7—14.
13. Kozlovs'kyj, S.V. (2015), "Theoretical and methodological approaches to the definition of the category "economic security" and components of economic security of Ukraine ", Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 37—42.
14. Kaletnik, H.M. Kozlovs'kyj, S.V. Kirieieva, E.A. and Pidval'na,O.H. (2015), "Managing Regional Food Security on the basis of advanced methods of modeling", Ekonomika Ukrainy, vol. 8, pp. 57—73.
15. Ternavs'ka, I.B. (2015) "Definition category of food safety and its evolution", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 44—48.
16. Yl'iashenko, V.A. (2008) "Food security as a component of the state agri-food policy of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 99—101.
17. The official site of Global Food Security Index, "The Global Food Security Index", available at: https://foodsecurityindex.eiu.com/(Accessed 1 Sept 2019).
18. The official site of Global Food Security Index, "Ratings and Trends" available at: https://food securityindex.eiu.com/Index (Accessed 1 February 2019).
19. Akhmed'iarova, M.V. (2013), "Food Security of Kazakhstan ", available at: file:///C:/Users/Admin/Downloads/prezentatsiya%20po%20prodovol'stv%20bezopasn%20amv%20.pdf (Accessed 2 Sept 2019).
20. The official site of Global Food Security Index "Ukraine in The Global Food Security Index", available at: https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Ukraine (Accessed 2 Sept 2019).
21. The official site of FAO (2013), "The state of affairs due to food insecurity in the world", available at: http://www.fao.org/docrep/019/i3434r/i3434r.pdf (Accessed 2 Sept 2019).
22. State Statistics Service of Ukraine (2019), Zovnishnia torhivlia Ukrainy tovaramy ta posluhamy u 2018 rotsi [Foreign trade of Ukraine with goods and services in 2018,Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine
23. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "Gross foreign debt of Ukraine", available at: https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/ (Accessed 2 Sept 2019).
24. The official site of FAO (2015), "The agricultural sector of Ukraine after joining the WTO", available at: http://www.fao.org/3/CA1804RU/ca1804ru.pdf (Accessed 2 Sept 2019).
25. State Statistics Service of Ukraine (2018), Sel'skoe khoziajstvo Ukrayny 2017 Statystychnyj zbirnyk [Agriculture of Ukraine 2017. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
26. The official site of FAO (2018) " World Food Security and Nutrition Situation 2017", available at: http://www.fao.org/3/a-I7695r.pdf (Accessed 2 Sept 2019).
27. State Statistics Service of Ukraine (2009), Ukrayna v tsyfrakh 2017 Statystychnyj zbirnyk [Ukraine in numbers 2017. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
28. President of the Russian Federation (2018), "Decree on measures to implement the Decree of the No. 59", available at: http://static.government.ru/media/files/0Co2s7zyjZX1o39jcSuzUca947G2wGdY.pdf (Accessed 2 Sept 2019).
29. The official site of FAO (2018), "The state of food security and nutrition in the world", available at: http://www.fao.org/3/I9553RU/i9553ru.pdf (Accessed 2 Sept 2019).
30. The official site of FAO (2017), "The situation in the field of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia-2017", available at: http://www.fao.org/3/i8194ru/I8194RU.pdf (Accessed 2 Sept 2019).
31. The official site of FAO (2019), "Ukraine: Country Programming Framework for Ukraine 2016—2019", available at: http://www.fao.org/3/a-bp567e.pdf (Accessed 2 Sept 2019).
32. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2019), "The Integrated Strategy for the Development of Agriculture and Rural Areas for 2015—2020", http://minagro.gov.ua/node/16025 (Accessed 2 Sept 2019).
33. The official site of FAO (2019), "Regional Office for Europe and Central Asia FAO Renews Support in Rebuilding Eastern Ukraine Affected by Conflict", available at: http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1174369/ (Accessed 2 Sept 2019).

№ 10 2019, стор. 4 - 13

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1232

Відомості про авторів

Ю. Ю. Юрченко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки і фінансів, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

Yu. Yurchenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Finance Berdyansk University of Economics and Management, Berdyansk

ORCID:

0000-0001-7889-1358


В. К. Антошкін

д. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

V. Antoshkin

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Finance Berdyansk University of Economics and Management, Berdyansk

ORCID:

0000-0003-2769-0825

Як цитувати статтю

Юрченко Ю. Ю., Антошкін В. К. Соціально-економічна оцінка деструктивних факторів продовольчого самозабезпечення. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 4–13. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.4

Yurchenko, Yu. and Antoshkin, V. (2019), “Socio-economic assessment of disturbent factors of food safety supply”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 4–13. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.