EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИНОК ЗЕРНА УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВА
М. І. Мелешко

Назад

УДК: 351.773.13

М. І. Мелешко

РИНОК ЗЕРНА УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВА

Анотація

У статті з"ясовано сутнісні ознаки зернового ринку України, розглянуто стан експортної політики держави на ринку зерна, досліджено проблеми розвитку ринку зерна та шляхи подолання існуючих проблем. Актуальність проблем розвитку ринку полягає в тому, що у найближчій перспективі пріоритетним напрямом зовнішньоекономічної політики нашої держави має стати експортний потенціал зерно-продуктового підкомплексу. Головною метою статті є: аналіз нинішнього стану експортної політики на ринку зерна, висвітлення причин негативних наслідків, отриманих на внутрішньому і зовнішньому ринках зерна, пошук перспективних напрямів подальшого розвитку експорту зерна.

The article clarifies essential definitions of Ukrainian grain market, takes a view upon state export policy on the grain market, investigates grain market development problems and the ways of solving existing problems. The actuality of grain market development problems consists in the fact that the nearest future priority direction of our state foreign economic policy should become export potential of our food grain production brunch. The main target of the article is: the analyses of the existing export policy conditions on the grain market; lighting up the reasons lead to the negative results on the domestic and outer grain markets; search for perspective directions of the grain market development in future.

№ 5 2009, стор. 72 - 74

Кількість переглядів: 718

Відомості про авторів

М. І. Мелешко

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.