EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
А. В. Бесчастний

Назад

УДК: 35.078.3: 336.1

А. В. Бесчастний

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Анотація

Розглянуто питання економічної безпеки та аналізується сучасний стан економіки України в контексті світової економічної кризи, з метою виявлення основних її критеріїв та загроз.
На сьогодні не вироблений єдиний підхід до визначення того, що таке національна безпека, щодо місця і ролі в системі національної безпеки підсистеми економічної безпеки та визначення того, наскільки система національної безпеки і економічної безпеки країни взаємопов"язані і взаємозалежні. Тому в умовах світової економічної кризи актуальність дослідження цієї проблеми зростає.

The question of economic security is considered and the modern consisting of economy of Ukraine is analyzed of context of world economic crisis, with the purpose of exposure of its basic criteria and threats.
For today the unique going is not mined-out near determination of what national safety, in relation to a place and role in the system of national safety of subsystem of economic security, and determination of that, as far as system of national safety and economic security of country are connected and interdependent. Therefore in the conditions of world economic crisis, actuality of research of this problem grows.

№ 5 2009, стор. 67 - 69

Кількість переглядів: 654

Відомості про авторів

А. В. Бесчастний

аспірант, Донецький державний університет управління

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.