EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ І ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ДОРОЖНИХ КАРТ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
Ю. Ю. Юрченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.22

УДК: 338.48

Ю. Ю. Юрченко

КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ І ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ДОРОЖНИХ КАРТ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Анотація

У статті йдеться про необхідність створення потужного туристсько-рекреаційного потенціалу бердянської дестинації, спроможного задовольнити додатковий попит через втрату рекреаційних ресурсів Криму. Наголошується на фундаментальних змінах у системі ідей, підходів, методів, ключових пріоритетів створення якісного туристичного продукту. Розглянуто дорожню карту як план просування та досягнення цільових настанов. Проаналізований досвід дорожнього картування розвитку туризму деяких країн, корисний з огляду урахування національних інтересів, ключовими пріоритетам яких є дбайливе ставлення до природних ресурсів, щоб в життєздатному вигляді вони передавалися наступним поколінням та висока якість життя місцевого населення. Надано пропозиції розробки дорожньої карти за трьома блоками стратегічних цілей розвитку бердянської дестинації, виділено заходи прямої дії та опосередкованого впливу на формування якісного туристичного продукту.

Ключові слова: дорожня карта; туризм; туристичний продукт; туристичні дестинації; ключові пріоритети.

Література

1. Клейтон Э. Технологические дорожные карты / Э. Клейтон // Форсайт. — 2008. — Т. 2, № 3. — С. 68—74.
2. БФ "Інститут розвитку освіти", стратегічна дорадча група при Міністерстві освіти: Дорожня карта освітньої реформи [Електронний ресурс] / Сайт міністерства освіти, 2015 р. — Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Звязки/08 — road — map — sk — end.pdf
3. Інститут відновлюваної енергетики. VII Міжнародний інвестиційний Бізнес-Форум з питань енергоефективності та відновлюваної енергетики: Створення геоінформаційної системи та дорожних карт розвитку відновлювальної енергетики України, 10—13 листопада 2015 року [Електронний ресурс] / Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. — Режим доступу: http://saee.gov.ua/sites/default/files/Kudria.pdf
4. Інформаційне агентство УНІАН: "Кабмін приступив до розробки "дорожньої карти" цифрової євроінтеграції України" [Електронний ресурс] / Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин. — Режим доступу: https://economics.unian.ua/other/1540861-kabmin-pristupiv-do-rozrobki-dorojnoji-karti-sifrovoji-evrointegratsiji-ukrajini.html
5. Ілляшенко С.М. Аналіз потенціалу ринку туристичних послуг Сумсько області / С.М. Ілляшенко, В.О. Щербаченко // Вестник национального технического университета "ХПИ". — 2012. — № 14. — С. 65—77.
6. Ілляшенко С.М. "Зелений" туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону / С. Ілляшенко, Н. Ілляшенко, В. Щербаченко // Економіка України. — 2013. — № 8.— С. 33—39.
7. Кошуба Я.М. Сільский туризм як форма підприємництва і продуктивної зайнятості населення / Я.Кошуба // Економіка та держава. — 2015. — №5. — С. 71—77.
8. Савченко В.Ф. Роль держави у розвиткутуристичноїіндустрії / В.Савченко, С. Стойка // Науковий вісник ЧДІЕУ. — 2013. — № 1. — С. 9—15.
9. Папп В.В. Розвиток інфраструктури як важливий чинник активізації туризму в регіоні (на прикладі закарпатсьої області) / В. Папп // Економіка та держава. — 2015. — № 9. — С. 23—27.
10. Папп В.В. Розвиток підприємництва у сфері туризму / В.В. Папп, Т.Ю. Лужанська, Н.В. Бошота// Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка": збірник наукових праць / Гол. ред. Т.В. Черничко. — Мукачево: МДУ, 2018. — Вип. 1 (9). — С. 25—31 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2354
11. Туристські дестинації (теорія управління, бренд): монографія / Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко, М.Г. Бойко, Г.І. Михайліченко, Н.І. Ведмідь [та ін. ]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. — К.: Київ. нац. торг. — екон. ун-т, 2013. — 347 с.
12. Михайліченко Г.І. Інноваційний розвиток туризму: монографія / Г.І. Михайліченко. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. — 608 с.
13. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко, М.Г. Бойко, С.В. Мельниченко, Г.І. Михайліченко, Н.І. Ведмідь [та ін. ]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. — 595 с.
14. Інновінг у туризмі: колективна монографія /зазаг. РедакцієюА.А.Мазаракі. — К.: Київ. нац. торг. — екон. ун-т, 2015. — 384 с.
15. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. Розпорядження КМУ від 16 березня 2017 р. № 168-р. — Київ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249826501
16. Антошкіна Л.І. Якісні характеристики туристичного продукту Бердянської дестинації / Ю.Ю. Юрченко, О.О. Холод // Вісник БУМіБ. — 2018. — С. 11—17.
17. Юрченко Ю.Ю. Дорожнє картування як інструмент стратегічного планування розвитку туризму / Ю.Ю. Юрченко, С.В. Батрак // Вісник БУМіБ, 2017. — № 4 (40). — С. 11—17.
18. Офиційний сайт Бердянської міської ради (2018), Стратегія розвитку м. Бердянськ на період 2027 року. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bmr.gov.ua/index.php?id=34
19. Офиційний сайт Бердянськоїміської ради (2018), План заходів на 2018 — 2021 роки з реалізації Стратегії розвитку м. Бердянськ на період до 2027 року. — Режим доступу https://bmr.gov.ua/index.php?id=34
20. Tourism Roadmap: France's plan to improve tourists' experience (26 July 2017) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/tourism/events/article/tourism-france-is-working-to-improve-tourists -experience
21. Interministerial council for Tourism [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/dp_ci_toursime — ang_v3_cle494463.pdf
22. Interministerial Tourism Council — Roadmap for Tourism (26 July 2017) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french- foreign-policy/tourism/events/article/interministerial- tourism-council-roadmap-for-tourism-26-07-17
23. Norway sailing towards Sustainable Tourism? Roadmap presented at Arendalsuka/ Linking Tourism & Conservation [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ltandc.org/norway — sailing — towards — sustainable — tourism — roadmap — presented — at — arendalsuka/
24. Towards sustainable travel and tourism in Norway. A roadmap [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://destinationcenter.org/wp_content/uploads/2017/12/Tourism_Road_Map_Norway.pdf
25. Colorado tourism roadmap moving the state forward through a statewide strategic initiative [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.colorado.com/sites/default/master/files/2017CTORoadmap_FINAL.pdf
26. Denver tourism roadmap 2025.Destination Plan [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://res.cloudinary.com/simpleview/image/upload/v1479163132/clients/denver/Denver_Destination_Plan_2025_FINAL_Low_Res_10Nov2016_6f316ddb _ 8c79_ 4bb0_82f0_e3b2319324ac.pdf
27. Road map for tourism in Iceland. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: tps://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti_media/media/Acrobat/Road_Map_for_Tourism_in _Iceland.pdf
28. Green Growth 2050 Roadmap for Bali Sustainable Tourism Development [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vuir.vu.edu.au/35965/12/Green_Growth_2050_RoadMap_Bali.pdf
29. Roadmap for Tourism City of Helsinki 2018 — 2021 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/roadmap_for_tourism.pdf
30. Hawai'i Island Tourism Road Map. Building Connections [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://records.hawaiicounty.gov/weblink/1/edoc/81558/Hawaii%20Island%20Tourism%20Roadmap%202016_Final%20Draft.pdf
31. Tonga tourism sector roadmap 2014 — 2018 final. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://macbio — pacific.info/wp_content/uploads/2017/08/Tonga — Tourism_Roadmap_2014_2018.pdf
32. Sri Lanka Tourism and Hospitality Workforce Competitiveness Roadmap 2018 — 2023. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.sltda.gov.lk/sites/default/files/Sri _Lanka _Tourism_and_Hospitality_Workforce_Competitiveness_Roadmap_2018—2023.pdf
33. Roadmap for Tourism of Nepal [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://satidpnepal.gov.np/downloadfile/SATIDP_Introduction_1530595185.pdf

Yu.Yurchenko

KEY PRIORITIES AND TARGETED OBJECTIVES ROAD MAPS TOURISM DEVELOPMENT

Summary

The development of tourism in Ukraine has its own strategic program, in which the main goals, expected results are formed. But, in practice, this sector does not have adequate support in its promotion and development. The tool that formulates the strategic goal of tourism development and a phased program for its implementation is the roadmap. In the article, as an experience, reviewed road maps of different countries. They are compiled for different periods, have different content and content depending on the problems facing the development of tourism in these countries. There are a lot of similarities in the road maps: this concerns the protection of the environment, the rational use of natural resources, drinking water, "green energy", and harmful emissions into the atmosphere related to the tourism infrastructure. Also, many maps raise the issue of overcoming seasonal fluctuations in tourist arrivals, further more ambitious "digitization" and coordination of tourism. The article also presents specific tasks for each country related to national characteristics, mentality, and various resource potential. This applies, for example, Norway, Bali, Hawaii, Sri Lanka. The experience of road mapping in other countries is useful from the point of view of compulsory consideration of national interests, the interests of people living in tourist destinations and other constructive elements, such as tangible benefits for enterprises of the tourist sector.
The development plan for the tourist Berdyansk destination was drawn up until 2027 and is divided into 3 successive stages. Preliminary analysis of the tourism sector in Berdyansk was carried out and weaknesses and threats were identified (seasonality of tourist services, outdated material and technical infrastructure of recreation facilities, weak transport infrastructure and other ), which are only partially reflected in the development plan of tourism in the city. Also, additional, besides the sea, healing resources are not reflected: mineral water and mineral mud. The disadvantage is the lack of effective measures for the development of transport infrastructure, which is proposed to include the Berdyansk destination in the roadmap for the development of tourism.

Keywords: а travelling map; tourism; tourist product; is tourist destinacii; key priorities.

References

1. Klejton, E. (2008), "Technological road maps", Forsajt, vol. 3, pp. 68—74.
2. Ministry of Education (2015), "Roadmap to Education Reform", available at: http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Звязки/08-road-map-sk-end.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
3. State Agency on Energy and Energy Saving of Ukraine (2015), VII Mizhnarodnyj investytsijnyj Biznes-Forum z pytan' enerhoefektyvnosti ta vidnovliuvanoi enerhetyky: Stvorennia heoinformatsijnoi systemy ta dorozhnykh kart rozvytku vidnovliuval'noi enerhetyky Ukrainy [VII International Investment Business Forum on Energy Efficiency and Renewable Energy. Creation of a geographic information system and road maps Renewable Energy Ukraine ] Instytut vidnovliuvanoi enerhetyky, Kyiv, Ukraine, November 10—13, Available at: http://saee.gov.ua/sites/default/files/Kudria.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
4. Ukrainian Independent Information Agency News (2016), "Cabinet has initiated the development of the "road map" of digital European integration of Ukraine", available at: https://economics.unian.ua/other/1540861-kabmin-pristupiv-do-rozrobki-dorojnoji-karti-tsifrovoji-evrointegratsiji-ukrajini.html (Accessed 20 Jan 2019).
5. Illiashenko, S.M. and Scherbachenko, V.O. (2012), "Analysis of the potential of the tourist services market of the Sumy region", Vestnyk natsyonal'noho tekhnycheskoho unyversyteta "KhPY", vol.14, pp. 65—77.
6. Illiashenko S. (2013), "Green" tourism as one of the areas of sustainable development in the region", Ekonomika Ukrainy, vol. 8, pp. 33—39.
7. Koshuba,Ya. (2015), "Rural tourism as a form of entrepreneurship and productive employment", Ekonomika ta derzhava, vol.5, pp. 71—77.
8. Savchenko, V. (2013), "The state's role in the development of tourism industry", Naukovyi visnyk ChDIEU, vol.1, pp. 9—15.
9. Papp, V.V. (2015), "Development of infrastructure as an important factor in activating tourism in the region (for example Zakarpatsoyi region)", Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 23—27.
10. Papp, V. (2015), "Development of infrastructure as an important factor in activating tourism in the region (for example zakarpatsoyi region)", Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 23—27.
11. Mazaraki. А. Tkachenko, Т. Boiko, М. Melnychenko, S. Mykhailichenko, H. and Vedmid, N. (2013), Turystski destynatsii (teoriia upravlinnia, brend) [Tourist destinations (management theory, brand)], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
12. Mykhailichenko, H. (2012), Innovatsiinyi rozvytok turyzmu [ Іnnovative tourism development], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
13.Tkachenko, Т. Boiko, М. Melnychenko, S. Mykhailichenko, H. and Vedmid, N. (2010), Stratehichnyi rozvytok turystychnoho biznesu [Strategic development of tourism], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
14. Mazaraki, A. A.(2015), Innovinh u turyzmi [ Innovation in tourism], Nats. torh. - ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On approval of the Tourism Development and Resorts Strategy for the period up to 2026", available at: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249826501 (Accessed 20 Jan 2019).
16. Antoshkina, L.I. Yurchenko, Yu.Yu. and Kholod, O. O. (2018), "Qualitative characteristics of the tourist product of the Berdyansk Destination", Visnyk BUMiB, vol. 2(42), pp.11—17.
17. Yurchenko, Yu.Yu. and Batrak, S. V. (2017), "Road mapping as a tool for strategic tourism development planning", VisnykBUMiB, vol. 4 (40), pp.11—17.
18. The official site of the Berdyansk City Administration (2018), "Strategy of development of the city of Berdyansk for the period of 2027", available at: https://bmr.gov.ua/index.php?id=34 (Accessed 20 Jan 2019).
19. The official site of the Berdyansk City Administration (2018), "Action Plan for 2018—2021 on the implementation of the Berdiansk Development Strategy for the period up to 2027", available at: https://bmr.gov.ua/index.php?id=34 (Accessed 20 Jan 2019).
20. France Diplomatie (2017), "Tourism Roadmap: France's plan to improve tourists' experience", available at: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/tourism/events/article/tourism-france-is-working-to-improve-tourists-experience (Accessed 20 Jan 2019).
21. Interministerial council for Tourism (2019), available at: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/dp_ci_toursime-ang_v3_cle494463.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
22. Interministerial Tourism Council (2017), "Roadmap for Tourism", available at: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/tourism/events/article/interministerial-tourism-council-roadmap-for-tourism-26-07-17 (Accessed 20 Jan 2019).
23. Prokosch, P. (2017), "Norway sailing towards Sustainable Tourism? Roadmap presented at Arendalsuka", Linking Tourism & Conservation, available at: https://www.ltandc.org/norway-sailing-towards-sustainable-tourism-roadmap-presented-at-arendalsuka/ (Accessed 20 Jan 2019).
24. Destination Stewardship Center (2017), "Towards sustainable travel and tourism in Norway A roadmap", available at: https://destinationcenter.org/wp-content/uploads/2017/12/Tourism-Road-Map-Norway.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
25. Colorado tourism (2017), "Roadmap moving the state forward through a statewide strategic initiative", available at: https://www.colorado.com/sites/default/master/files/2017CTORoadmap_FINAL.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
26. Denver tourism roadmap (2016), "2025 Destination Plan", available at: http://res.cloudinary.com/simpleview/image/upload/v1479163132/clients/denver/Denver_Destination_Plan_2025_FINAL_Low_Res_10Nov2016_6f316ddb-8c79-4bb0-82f0-e3b2319324ac.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
27. Ministry of Industries and Innovation (2015), "Roadmap for tourism in Iceland", available at: tps://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/Acrobat/Road-Map-for-Tourism-in-Iceland.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
28. Indonesian Ministry of Tourism and the Creative Economy (2011), "Green Growth 2050 Roadmap for Bali Sustainable Tourism Development", available at: http://vuir.vu.edu.au/35965/12/Green_Growth_2050_RoadMap_Bali.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
29. Helsinki City Executive Office Economic Development (2018), "Roadmap for Tourism City of Helsinki 2018—2021", available at: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/roadmap-for-tourism.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
30. Hawai'i Department of Research and Development (2016), "Hawai'i Island Tourism Road Map. Building Connections", available at:
http://records.hawaiicounty.gov/weblink/1/edoc/81558/Hawaii%20Island%20Tourism%20Roadmap%202016-Final%20Draft.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
31. TRIP Consultants (2013), "Tonga tourism sector roadmap 2014—2018 final", available at: http://macbio-pacific.info/wp-content/uploads/2017/08/Tonga-Tourism-Roadmap-2014—2018.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
32. Private Sector Tourism Skills Committee (2017), "Sri Lanka Tourism and Hospitality Workforce Competitiveness Roadmap 2018—2023", available at: http://www.sltda.gov.lk/sites/default/files/Sri-Lanka-Tourism-and-Hospitality-Workforce-Competitiveness-Roadmap-2018-2023.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
33. Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation (2018), "Roadmap for Tourism of Nepal", available at: http://satidpnepal.gov.np/downloadfile/SATIDP-Introduction_1530595185.pdf (Accessed 20 Jan 2019).

№ 2 2019, стор. 22 - 30

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 476

Відомості про авторів

Ю. Ю. Юрченко

д. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів,Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

Yu.Yurchenko

Doktor of Economics, Associate Professor of economics department,Berdyansk University Management and Business, Berdyansk

Як цитувати статтю

Юрченко Ю. Ю. Ключові пріоритети і цільові орієнтири дорожних карт розвитку туризму. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 22–30. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.22

Yu.Yurchenko (2019), “Key priorities and targeted objectives road maps tourism development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 22–30. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.