EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.84

О. Г. Гіндес

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО НАПРЯМУ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

Здійснено прогнозну оцінку розвитку сільської поселенської мережі як просторової бази становлення нової організаційної структури сільського господарства. Обгрунтовано необхідність посилення соціальної спрямованості господарювання сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм.

Prognosis estimation of development of rural settler network is carried out as spatial base of becoming of a new organizational structure of agriculture. It is led to necessity of strengthening of social orientation of menage agricultural enterprises of different organizational forms.

№ 12 2008, стор. 106 - 108

Кількість переглядів: 835

Відомості про авторів

О. Г. Гіндес

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.