EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Л. Д. Романчук

Назад

УДК: 658.64-054.6:614.215

Л. Д. Романчук

МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено методичний базис оцінки ефективності маркетингової комунікаційної стратегії курортно-рекреаційного підприємства, враховуючи показники ефективності внутрішнього та зовнішнього середовища. Акцентовано увагу на тому, що при формуванні стратегії маркетингових комунікацій курортно-рекреаційних підприємств необхідно враховувати їх кластерні та регіональні особливості. Поєднання двох визначених спрямувань дозволить значно підвищити ефект від маркетингової комунікаційної діяльності курортно-рекреаційного підприємства. Наведено структурно-логічну послідовність методики оцінки ефективності маркетингової комунікаційної стратегії курортно-рекреаційного підприємства. Представлено метод виставлення бальних оцінок ефективності маркетингової комунікаційної стратегії в залежності від відносної динаміки показників господарської діяльності курортно-рекреаційного підприємства. Запропоновано методику визначення оцінку ефективності маркетингової комунікаційної стратегії, враховуючи показники зовнішнього та внутрішнього середовища курортно-рекреаційного підприємства. Це дозволить визначати інтенсивність застосування маркетингових комунікацій відповідно до ,стану господарської діяльності курортно-рекреаційного підприємства.

L. Romanchuk

METHODICAL BASIS FOR THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE MARKETING COMMUNICATION STRATEGY OF THE RESORT AND RECREATIONAL ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to the methodical basis for assessing the effectiveness of the marketing communication strategy of the resort and recreational enterprise, taking into account the indicators of the efficiency of the internal and external environment. The emphasis is placed on the fact that when forming the strategy of marketing communications of resort and recreation enterprises it is necessary to take into account their cluster and regional features. The combination of two distinct directions will greatly enhance the effect of the marketing communication activities of the resort and recreational enterprise. The structural-logical sequence of the methodology for evaluating the effectiveness of the marketing communication strategy of the resort and recreational enterprise is presented. The method of ballroom evaluation of the effectiveness of a marketing communication strategy depending on the relative dynamics of indicators of economic activity of the resort and recreational enterprise is presented. The method of estimating the effectiveness of a marketing communication strategy, taking into account the indicators of the external and internal environment of the resort and recreational enterprise, is proposed. This will determine the intensity of the application of marketing communications in accordance with the state of economic activity of the resort and recreational enterprise.

№ 8 2018, стор. 119 - 122

Кількість переглядів: 870

Відомості про авторів

Л. Д. Романчук

асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київського національного торговельно-еконономічного університету, м. Київ

L. Romanchuk

assistant lecturer Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Романчук Л. Д. Методичний базис оцінки ефективності маркетингової комунікаційної стратегії курортно-рекреаційного підприємства . Економіка та держава. 2018. № 8. С. 119–122.

Romanchuk, L. (2018), “Methodical basis for the evaluation of the effectiveness of the marketing communication strategy of the resort and recreational enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 119–122.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.