EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
А. В. Дрепін

Назад

УДК: 336.77

А. В. Дрепін

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Анотація

Розкрито та поглиблено основні теоретико-методологічні засади міжбюджетних відносин за умов фіскальної децентралізації. Детерміновано основні принципи функціонування бюджетної архітектоніки у сфері міжбюджетних відносин. Ідентифіковано інституційні обмеження для підвищення ефективності бюджетної політики, враховуючи диспропорції економічного потенціалу територій. Аргументовано, що принциповою умовою ефективного використання коштів бюджету є гласність та громадський контроль за їх формуванням і використанням, а децентралізація сприяє реалізації наведеного. Надано характеристику вітчизняній інституційній матриці міжбюджетних відносин. Частково систематизовано та узагальнено зарубіжний досвід взаємодії владних інституцій у сфері побудови бюджетної системи. Визначено особливості здійснення умовних і безумовних міжбюджетних трансфертів та відповідні інституційні бар'єри щодо них. Запропоновано шляхи вдосконалення аналітичних та контрольних методик і процедур з метою покращення якості системи управління публічними фінансами.

A. Drepin

METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR INTERGOVERNMENTAL RELATIONS' DEVELOPMENT

Summary

The main theoretical and methodological principles of intergovernmental relations under conditions of fiscal decentralization are revealed and deepened. The crucial principles of the budget architectonics performance in the field of intergovernmental relations are determined. The institutional constraints to improve the fiscal policies efficiency (considering the imbalances in the economic potential of territories) are identified. It is argued that the basic conditions for the effective use of the budget funds are publicity and public control over their formation and use. Fiscal decentralization contributes to the implementation of the above. The domestic intergovernmental relations' matrix is characterized. The foreign experience of the power institutions' interaction in the sphere of budget system design is partly systematized and generalized. The implementation features of conditional and unconditional intergovernmental transfers and the corresponding institutional barriers to them are determined. In order to enhance the quality of the public finances' management system, the ways to improve both analytical and control methods and procedures are proposed.

№ 8 2018, стор. 93 - 97

Кількість переглядів: 863

Відомості про авторів

А. В. Дрепін

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Drepin

postgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Дрепін А. В. Методологічні засади розвитку міжбюджетних відносин. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 93–97.

Drepin, A. (2018), “Methodological principles for intergovernmental relations' development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 93–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.