EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
І. М. Скрипник

Назад

УДК: 631.1

І. М. Скрипник

РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню ролі органічного виробництва у процесі забезпечення продовольчої безпеки України. З'ясовано, що інтеграційні процеси національної економіки України у міжнародний економічний простір вимагають нових підходів до її розвитку та врахування актуальних глобалізаційних ринкових тенденцій. Виявлено, що ринок органічної продукції України залишається малим у порівнянні з розвиненими країнами ЄС, проте виробництво та експорт української органічної продукції протягом останніх років стрімко зростає й є перспективним напрямом розвитку міжнародної торгівлі для України. Встановлено, що напрямок органічного сільськогосподарського виробництва відіграє дуже важливу роль на шляху розвитку аграрного сектору економіки України, який дозволить досягти нашій державі продовольчої безпеки. Крім того, органічна продукція є перспективною продукцією для експорту у країни ЄС та світу.

I. Skrypnyk

THE ROLE OF ORGANIC PRODUCTION IN FOOD SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to revealing the role of organic production in the food security of Ukraine. It was found that the integration processes of the national economy of Ukraine to the international economic environment requires new approaches to its development taking into account current market trends of globalization. It was revealed that the organic market of Ukraine remains low in comparison with developed countries of the EU, but the Ukrainian production and exports of organic products in recent years is growing rapidly and is a promising for international trade of Ukraine. It is established that organic agriculture plays an important role in the development of the agricultural sector of Ukraine allowing our country to achieve the high level of food security. In addition, organic products are promising products for export to EU and the world.

№ 8 2018, стор. 90 - 92

Кількість переглядів: 872

Відомості про авторів

І. М. Скрипник

аспірант Дніпровського державного аграрно-економічного університету

I. Skrypnyk

postgraduate student in Dnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Скрипник І. М. Роль органічного виробництва у забезпеченні продовольчої безпеки України. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 90–92.

Skrypnyk, I. (2018), “The role of organic production in food security of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 90–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.