EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ
А. І. Партола

Назад

УДК: 658:330.341

А. І. Партола

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ

Анотація

У статті представлено обгрунтування доцільності створення та функціонування кластерів підприємств водного транспорту, які у сучасному економічному середовищі є достатньо гнучкими структурами, що здатні забезпечувати конкурентоспроможність підприємств. На основі аналізу показників концентрації, що стосуються кількості діючих підприємств та кількості зайнятих працівників підприємств водного (насамперед, річкового) транспорту, виділено потенційні регіони для їх ініціювання: Одеська, Херсонська області та місто Київ. Проведено дослідження переваг, недоліків, можливих ризиків та бар'єрів у розвитку річкового транспорту України, що можуть впливати на кластерний розвиток. Зроблено висновок про можливість та доцільність формування та функціонування кластера підприємств водного транспорту у м. Києві. Сформульовано мету та завдання кластера, запропоновано можливих потенційних учасників.

A. Partolа

DEVELOPMENT OF WATER TRANSPORT ENTERPRISES OF UKRAINE BASED ON CLUSTER MODEL

Summary

The article presents the justification of the feasibility of the creation and operation of clusters of water transport enterprises, which in the modern economic environment are sufficiently flexible structures capable of ensuring the competitiveness of enterprises. On the basis of the analysis of the concentration indicators related to the number of operating enterprises and the number of employed workers of the enterprises of water (primarily river) transport, potential regions for their initiation were identified: Odessa region, Kherson region and Kyiv. It is done the study of advantages, disadvantages, possible risks and barriers in the development of river transport of Ukraine, which may influence cluster development. The conclusion about the possibility and feasibility of the formation and functioning of the cluster of water transport enterprises in Kyiv is made. The purpose and tasks of the cluster are formulated, potential participants are offered.

№ 8 2018, стор. 85 - 89

Кількість переглядів: 862

Відомості про авторів

А. І. Партола

аспірант, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

A. Partolа

Postgraduate Student, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

Як цитувати статтю

Партола А. І. Розвиток підприємств водного транспорту України на основі кластерної моделі. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 85–89.

Partolа, A. (2018), “Development of water transport enterprises of Ukraine based on cluster model”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 85–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.