EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ СКОРОЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ
В. В. Опалько

Назад

УДК: 330.59: 339.972

В. В. Опалько

МЕХАНІЗМИ СКОРОЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

Анотація

Обгрунтовано необхідність систематизації та вдосконалення механізмів регулювання соціально-економічною нерівністю. Метою дослідження є визначити та систематизувати механізми скорочення нерівності у сучасних умовах розвитку. За допомогою методів систематизації, формалізації, компаративного аналізу визначено класичні шляхи скорочення нерівності у сучасних умовах господарювання: трансфертні платежі; державне регулювання цін, тарифів, мінімальної зарплати; прогресивний характер індивідуального оподаткування. Узагальнено сучасні механізми скорочення соціально-економічної нерівності як усередині країн, так і між ними, серед яких: державні інвестиції в освіту, активна політика зайнятості, ефективний розподіл доходів; запровадження податків на багатство, боротьба з ухиленням корпорацій і багатих фізичних осіб від сплати податків, конвергенція доходів, міграція тощо. Результатами дослідження є аргументація того, що вихід із пастки нерівності можливий тільки за умов проведення державної комплексної спеціальної політики, спрямованої на радикальне скорочення соціально-економічної нерівності та формування середнього класу.

V. Opalko

MECHANISMS FOR REDUCING SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY IN THE CONDITIONS OF MODERN DEVELOPMENT

Summary

The necessity of systematization and improvement of mechanisms for regulating socio-economic inequality is substantiated. The objective of this study is to identify and systematize the mechanisms for reducing inequality in the conditions of modern development. Classical ways of reducing inequality in the current conditions of management are defined using methods of systematization, formalization, comparative analysis. These are methods such as transfer payments; state regulation of prices, tariffs, minimum wages; progressive nature of individual taxation. Modern mechanisms for reducing social and economic inequalities both within and between countries are generalized. Among the mechanisms: public investment in education, active employment policy, effective income distribution; the introduction of taxes on wealth, the fight against corporations and wealthy individuals from tax evasion, the convergence of income, migration and the like. It is justified that the way out of the trap of inequality is possible only if there is a state comprehensive special policy aimed at a radical reduction of socio-economic inequality and the formation of the middle class.

№ 8 2018, стор. 60 - 64

Кількість переглядів: 988

Відомості про авторів

В. В. Опалько

к. е. н., доцент, докторантка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

V. Opalko

PhD in Economic sciences, Associate Professor, doctoral student, Cherkasy Bohdan Khmelnitsky National University

Як цитувати статтю

Опалько В. В. Механізми скорочення соціально-економічної нерівності у сучасних умовах розвитку. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 60–64.

Opalko, V. (2018), “Mechanisms for reducing socio-economic inequality in the conditions of modern development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 60–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.