EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗГІДНО З ОКРЕМОЮ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
О. П. Зоря, М. Ю. Радзевич

Назад

УДК: 336.221.4

О. П. Зоря, М. Ю. Радзевич

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗГІДНО З ОКРЕМОЮ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Анотація

У статті розглянуто основні показники фінансової діяльності АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", проведено дослідження відображення витрат з податку на прибуток банківської установи, які представляють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок залежить від оподатковуваного прибутку за рік, оподатковуваний прибуток відрізняється від чистого прибутку, відображеного у окремому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Зобов'язання банківської установи за поточними податками розраховуються з використанням податкових ставок, які діяли протягом звітного періоду. Відстрочений податок визнається на основі тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань в окремій фінансовій звітності та відповідними податковими базами, які використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку, і обліковується за методом балансових зобов'язань.

O. Zorya, M. Radzevich

INVESTIGATION OF PROFIT ACCOUNTS UNDER THE SINGLE FINANCIAL STATEMENT OF THE BANKING INSTITUTION

Summary

In the article the main indicators of financial activity of "INDUSTRIALBANK" are considered, research was carried out on the reflection of expenses on the profit tax of the banking institution, representing the sum of expenses from current and deferred taxes. The current tax depends on the taxable profit the year, the taxable profit differs from the net profit shown in the separate income statement and other comprehensive income. The obligations of the banking institution for current taxes are calculated using the tax rates that were in force during the reporting period. Deferred tax is recognized on the basis of the temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities in the separate financial statements and the respective tax bases used for the calculation of taxable profit and accounted for using the balance sheet liability method.

№ 8 2018, стор. 42 - 45

Кількість переглядів: 1066

Відомості про авторів

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. Zorya

Ph.D. in Sociology, Associate Professor of Accounting and Taxation chair, Zaporozhye National Technical University


М. Ю. Радзевич

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

M. Radzevich

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

Як цитувати статтю

Зоря О. П., Радзевич М. Ю. Дослідження витрат з податку на прибуток згідно з окремою фінансовою звітністю банківської установи. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 42–45.

Zorya, O. and Radzevich, M. (2018), “Investigation of profit accounts under the single financial statement of the banking institution”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 42–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.