EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Ю. І. Маркуц, Н. В. Гусаревич

Назад

УДК: 336.2:338.2

Ю. І. Маркуц, Н. В. Гусаревич

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Анотація

У статті визначено, що ефективність формування доходів бюджету створює належні умови ефективного впливу бюджетного механізму на результативність економічних перетворень у країні. Проведено аналіз та оцінку Зведеного бюджету України за 2008—2017 роки, визначено частку доходів у структурі валового внутрішнього продукту і Зведеного бюджету України. Досліджено вплив процесів формування доходної частини бюджету на соціально-економічний розвиток країни. Авторами доведено, що у країнах з високим рівнем розвитку економіки бюджетні доходи значно впливають на вторинний перерозподіл ВВП та розширене відтворення. Визначено, що на ефективність формування доходів бюджету здійснює вплив низка складових бюджетно-податкової політики, зокрема рівень податкових ставок, податкова база, податкові пільги, адміністрування податків. При цьому авторами зазначено, що стратегічні пріоритети удосконалення системи формування доходів бюджету в Україні передусім перебувають у сфері податкового регулювання. Важливим є посилення якісного рівня перспективного бюджетного прогнозування та планування, що надасть можливість посилення ролі бюджету як інструменту фінансового регулювання та сприятиме підвищенню рівня керованості бюджетним процесом.

Yu. Markuts, N. Husarevych

THE BUDGET INCOMES EFFECTIVENESS IN TERMS OF ECONOMIC REFORMS

Summary

The article states that the budget revenue effectiveness creates proper conditions for the effective mechanism to influence budgetary impact on economic reforms in the country. The authors analyzed and evaluated the consolidated budget of Ukraine for 2008—2017, determined the share of revenue component in the structure of the gross domestic product and the consolidated budget of Ukraine. The impact of the budget revenues formation for socio-economic development was investigated. The authors prove that budget revenues have a significant impact on the GDP secondary redistribution and increased reproduction in countries with high levels of economic development. The article determines that the effectiveness of budget incomes formation is influenced by a number of fiscal policy components, in particular, the tax rates level, tax base, tax privileges, and tax administration. At the same time, the authors outline that the strategic priorities of improving the system of budget revenues formation in Ukraine are primarily in tax regulation. It is important to enhance the quality of the prospective budget forecasting and planning that will allow strengthening the budget role as a tool for financial management and will increase the budget process manageability.

№ 8 2018, стор. 31 - 34

Кількість переглядів: 966

Відомості про авторів

Ю. І. Маркуц

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Yu. Markuts

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


Н. В. Гусаревич

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

N. Husarevych

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer of Finance Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Маркуц Ю. І., Гусаревич Н. В. Ефективність формування доходів бюджету в умовах економічних перетворень. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 31–34.

Markuts, Yu. and Husarevych, N. (2018), “The budget incomes effectiveness in terms of economic reforms”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 31–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.