EnglishНа русском

АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ВИКОРИСТАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ
С. М. Іванов

УДК: 004.942

С. М. Іванов

к. е. н., викладач кафедри економічної кібернетики, Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ВИКОРИСТАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ

S. Ivanov

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

ANALYSIS OF THE ADVANTAGES OF USING SMART TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY

У роботі проведено грунтовний аналіз визначення SMART-технологій, яке посідає важливе місце в процесі обгрунтування й вибору можливих варіантів розвитку бізнесу. Досліджено використання SMART-технологій в менеджменті та проектному управлінні для побудови цілей та управлінських задач. Виділено визначення SMART-технологій як навчального комплексу, який значно збільшує можливості використання інформації у освітянській діяльності. Також проаналізовано характеристики навчального комплексу за SMART-технологіями. Дано визначення SMART-технологій як комплексу інформаційних систем, які використовуються в управлінні соціально-економічними об'єктами. Висвітлено нові можливості для управління містом, які розкривають застосування технології SMART. Проаналізовано признаки притаманні SMART-технологіям на прикладах системи Smart City. На основі дослідження виділено переваги від застосування SMART-технологій для управління економічними об'єктами.

This research analyzes of the definition SMART technologies has been conducted, which plays an important role in the process of substantiating and selecting possible business development options. The use SMART technologies in management and project management for purposes and management tasks is explored. The definition SMART technologies as a training complex is highlighted, which significantly increases the possibilities of using information in educational activities. The characteristics of the training complex for SMART technologies are also analyzed. The definition SMART technologies as a complex of information systems used in the management of socio-economic objects is given. New possibilities for city management are highlighted, which reveal the application of SMART technology. Characteristics SMART technologies on examples of Smart City system are analyzed. Based on the research, the advantages of using SMART technologies for managing economic objects are highlighted.

№ 7 2018, стор. 35 - 38

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12