EnglishНа русском

Назад

УДК: 35.073.1

В. В. Сухенко

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Анотація

У статті розглянуті питання правового регулювання транскордонного співробітництва як одного із механізмів державної регіональної політики, його відповідність сучасним вимогам, висвітлено особливості вітчизняного та європейського законодавства, а також основні проблеми і суперечності досліджуваної сфери.

In the articles considered of question of the legal adjusting of transfrontal collaboration, as one of mechanisms of public regional policy, his accordance to the modern calls, it is reflected features of domestic and European legislation, and also basic problems and contradiction of the probed sphere.

№ 12 2008, стор. 102 - 105

Кількість переглядів: 807

Відомості про авторів

В. В. Сухенко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.