EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ УМОВ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В. І. Демиденко

Назад

УДК: 336.02

В. І. Демиденко

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ УМОВ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

Метою дослідження є обгрунтування важливості удосконалення інституційного забезпечення оподаткування малого підприємництва в контексті реалізації стратегії соціально-економічного розвитку України. Статтю присвячено питанням необхідності створення сприятливих інституційних умов оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні. Здійснено порівняння рейтингу України і Грузії щодо легкості ведення бізнесу Doing Business 2018 за критерієм "оподаткування". Розглянуто досвід успішної податкової реформи у Грузії та сучасні перспективи щодо удосконалення оподаткування малого підприємництва. Дано характеристику сучасного етапу реформування податкової системи України в напрямку покращення бізнес клімату. Зроблено висновки про перспективи удосконалення інституційних умов оподаткування малого підприємництва в Україні.
Дослідження базується на аналізі інформації з відкритих джерел: чинного законодавства України, проектів регуляторних актів, публікації вітчизняних та зарубіжних науковців, моніторингу статистичних показників. Результати дослідження показали важливість та значення оподаткування малого бізнесу в формуванні ринкової економіки в Україні.

V. Demydenko

IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL CONDITIONS OF TAXATION OF SMALL BUSINESS ENTITIES

Summary

The purpose of this study is to substantiate the importance of improving the institutional provision of small business taxation in the context of implementing the strategy of social and economic development of Ukraine.The article is devoted to the issues of the necessity to create favorable institutional conditions for taxation of small business entities in Ukraine. Comparison of the ranking of Ukraine and Georgia in Doing Business 2018 in taxation is analyzed. The experience of Georgia regarding taxation of small business and the possibility of its adaptation to domestic realities are considered. Conclusions on the prospects of improving institutional conditions of small businesses taxation in Ukraine are made. This research is based on the analysis of open source information: current Ukrainian legislation, draft regulatory acts, publications of domestic and foreign scholars, monitoring of statistical indicators. The results of the research showed the importance and significance of small business taxation in the formation market economy in Ukraine.

№ 6 2018, стор. 123 - 126

Кількість переглядів: 167

Відомості про авторів

В. І. Демиденко

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Demydenko

PhD Student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.