EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

BITCOIN: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ
І. О. Жувагіна, О. В. Замарайкін, Т. С. Будна

Назад

УДК: 658.5:33

І. О. Жувагіна, О. В. Замарайкін, Т. С. Будна

BITCOIN: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Анотація

Досліджено сучасні особливості становлення та тенденції розвитку використання нового революційного способу здійснення платежів в економічних системах. Проаналізовані явні переваги та недоліки електронної готівки у країні. Представлено перелік компаній в Україні, які приймають розрахунки у bitcoin. Побудовано інфографіку ринку криптовалют у світі за відкритими джерелами інформації. Визначено, що для оптимального розвитку криптовалют необхідно здійснення інституційних промозаходів, реалізація співпраці з міжнародними організаціями, створення юридичнийих гайдів для бізнесу та фізичних осіб. Відзначено, що при належному удосконаленні технології, законодавчому регулюванні та покращенні відповідної інфраструктури дана технологія займе значне місце в повсякденному житті населення. Доведено, що bitcoin є інструментом для венчурних інвестицій і спекулятивних операцій. При цьому вже зараз bitcoin є повноцінною і основною розрахунковою валютою на ринку криптогрошей.

I. Zhuvahina, O. Zamaraykin, T. Budna

BITCOIN: UKRAINIAN REALITIES OF USE CRITERIA IN MODERN ECONOMIC SYSTEMS

Summary

The modern features of formation and trends of the development of a new revolutionary way of making payments usage in economic systems are researched in the scientific article. It is noted that new financial terms such as cryptocurrency, bitcoin and blockchain have appeared on the financial market in recent years. For most people, they are still very unusual. Therefore, it can be confidently stated that cryptocurrency, or, other words, "electronic cash" will be widely used in future. In the article, the authors review the state of digital money, the processes of creation and calculation of which are based on the encryption technologies; the trends of cryptocurrency development are represented. The overview of markets and types of cryptocurrency is made; special attention is paid to the bitcoin, the world's most famous cryptocurrency. It is underlined that the bitcoin is so popular nowadays, that sometimes every cryptocurrency mistakenly calls bitcoin. Cryptocurrency has a certain currency rate, which has the characteristics of volatility; cryptocurrency does not provided with gold reserves of any state in the economic plan. Increased popularity and confidence in certain types of cryptocurrency (in particular, bitcoin) entails an increase in the currency rate and a number of transactions of subjects, which increasingly use cryptocurrency as a means of exchange and payment. The advantages and disadvantages of electronic cash are analyzed. The infographic market of cryptocurrency in the world for open sources of information is built. It is determined that for the optimal development of cryptocurrency it is necessary to implement institutional measures and cooperation with international organizations, to create legal channels for business and individuals.

№ 6 2018, стор. 97 - 100

Кількість переглядів: 397

Відомості про авторів

І. О. Жувагіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, декан інженерно-економічного факультету, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ

I. Zhuvahina

Candidate of Economics Science, associate professor, associate professor of the Department of Economics and Production, Dean of the Faculty of Engineering and Economics, Pervomaysk Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Pervomaysk


О. В. Замарайкін

студент, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ

O. Zamaraykin

student, Pervomaysk branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Pervomaysk


Т. С. Будна

студент, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ

T. Budna

student, Pervomaysk branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Pervomaysk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.