EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
С. М. Савченко, В. В. Ткач

Назад

УДК: 338.001.36

С. М. Савченко, В. В. Ткач

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація

Україна має достатньо ресурсів та конкурентних переваг для того, щоб стати енергонезалежною та самодостатньою державою. На шляху до цієї мети постає стратегічно важливе завдання — інтеграція в європейський енергетичний простір. Робота у цьому напрямі спільно з країнами ЄС ставить ряд вимог до України, зокрема до її газотранспортної системи (ГТС), адже на газовому ринку ЄС вітчизняна інфраструктура не є достатньо конкурентоспроможною. Статтю присвячено порівняльній оцінці конкурентоспроможності української ГТС та пошуку заходів щодо її підвищення, а відтак і забезпечення енергонезалежності нашої держави. Оцінка проводилася за вісьма показниками (довжина ГТС, потужність ПСГ, втрати при транспортуванні природного газу, його споживання, кількість точок входу/виходу ГТС, кількість затверджених проектів щодо оновлення ГТС, доля державної власності ГТС та кількість СПГ-терміналів) у порівнянні із сімома країнами ЄС (Франція, Італія, Румунія, Іспанія, Польща, Бельгія та Чехія). Обгрунтовано доцільність використання кожного із показників та визначено місце, яке посідає ГТС України серед оцінюваних країн.

S. Savchenko, V. Tkach

RATING THE COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S GAS TRANSMISSION SYSTEM

Summary

Ukraine has enough resources and competitive advantages in order to become an energy independent and self-sufficient state. On the way to this goal there is a strategically important task — integration into the European energy space. Operation in this direction, together with EU countries, raises a number of requirements for Ukraine, in particular for its gas transmission system (GTS), because the domestic infrastructure on the EU gas market would not be sufficiently competitive. This article is devoted to a comparative assessment of the Ukrainian GTS competitiveness and the search for ways of its enhancing, and, therefore, ensuring the energy independence of our state. The assessment was conducted using eight indicators (GTS length, UGS capacity, losses in natural gas transportation, natural gas consumption, number of GTS points of entry/exit, number of approved projects for the GTS's renovation, the share of state's GTS ownership and the number of LNG-terminals) compared to seven EU countries (France, Italy, Romania, Spain, Poland, Belgium and the Czech Republic). The expediency of every indicator usage was substantiated and the Ukrainian GTS's position among the assessed countries is determined.

№ 6 2018, стор. 93 - 96

Кількість переглядів: 140

Відомості про авторів

С. М. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv


В. В. Ткач

студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

V. Tkach

student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.