EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ДОТРИМАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В ЗДІЙСНЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
К. А. Пилипенко

Назад

УДК: 338.439.5/.6

К. А. Пилипенко

МЕХАНІЗМИ ДОТРИМАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В ЗДІЙСНЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто основні елементи механізму забезпечення міжнародної продовольчої безпеки, а саме: норми міжнародного права, що регулюють забезпечення міжнародної продовольчої безпеки; міжнародні організації (інститути), які реалізують норми міжнародного права у сфері забезпечення міжнародної продовольчої безпеки; спеціальні засоби та способи, які діють (застосовуються) у сфері забезпечення міжнародної продовольчої безпеки.
Проаналізовано основні концепції механізму державного регулювання аграрного сектору України на період до 2020 року, а також напрями подолання голоду, поліпшення харчування і сприяння сталого розвитку сільського господарства.
Описані показники вимірювання ефективності державного регулювання аграрного ринку. Також досліджено основні механізми забезпечення продовольчої безпеки на державному рівні.

K. Pylypenko

MECHANISMS OF COMPLIANCE WITH FOOD SECURITY IN THE IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITIES OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The article gives a general description of the concepts of "food security", "agrarian sector", "food security regulation mechanism", as well as analysis and comparison of the use of mechanisms for compliance with and regulation of food security in the activities of agrarian enterprises.
General characteristics of the main goals of the sustainable development of the agrarian sector are given.
The main elements of the mechanism for providing international food security are considered, namely; international law regulating the provision of international food security, international organizations (institutions) that implement international law in the field of international food security, special measures and methods that are in place in the field of international food security.
The main concepts of the mechanism of state regulation of the agrarian sector of Ukraine for the period up to 2020, as well as basic directions of overcoming hunger, improving nutrition and promoting sustainable agriculture development, are analyzed.
Indicators of measuring the efficiency of state regulation of the agro-food market are described.
The main mechanisms for ensuring food security are also explored.

№ 6 2018, стор. 80 - 87

Кількість переглядів: 157

Відомості про авторів

К. А. Пилипенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації обліку та аудиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

K. Pylypenko

Pn.D.Ekon., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.