EnglishНа русском

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ДИСТРИБУТИВНИХ СИСТЕМ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Т. І. Ткаченко, Є. В. Козловський

УДК: 004.41:338.48

Т. І. Ткаченко

к. г. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Є. В. Козловський

к. н. з держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ДИСТРИБУТИВНИХ СИСТЕМ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

THE IMPACT OF GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEMS ON THE DEVELOPMENT OF MODERN TOURISM BUSINESS

У статті визначено передумови створення та особливості роботи глобальних дистрибутивних систем, виявлено можливості та перспективи їх подальшого розвитку. Глобальна дистрибутивна система розглядається як міжнародна комп'ютерна мережа бронювання, яка створена для використання туристичними підприємствами, інтернет-порталами, що здійснюють бронювання у режимі реального часу, а також великими транснаціональними корпораціями в якості єдиної точки доступу з метою резервування квитків авіакомпаній, готельних номерів, оренди автомобілів та забезпечення постачання інших послуг.

In article the preconditions of creation and the peculiarities of operating of global distribution systems are defined, the possibilities and prospects of their further development are determined. The global distribution system is considered as an international computer reservation network, created for applying by tourism enterprises, online booking portals and large multinational corporations as a single point for admission to reserve airline tickets, hotel rooms, lease the cars and provide other services.

№ 6 2018, стор. 56 - 59

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12