EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ І ЗАКОРДОННИХ СИСТЕМ СТРАХУВАННЯ
С. Б. Березіна

Назад

УДК: 334.012

С. Б. Березіна

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ І ЗАКОРДОННИХ СИСТЕМ СТРАХУВАННЯ

Анотація

Розглянуто особливості страхової справи в країнах світу. Показано, що якість страхової допомоги залежить, перш за все, від багатства країни.
Здійснено порівняльний аналіз систем страхування у розвинутих країнах з практикою соціального страхування в Україні. Він показав, що Україна за моделями соціального страхування майже нічим суттєво не відрізняється від інших країн світу за виключенням незначних винятків.
Позначені можливі шляхи посилення соціального захисту. Враховуючи поточний соціально-економічний стан України кардинальним шляхом визначено вихід з кризи і подальший розвиток економіки, інші заходи — вдосконалення існуючій системи соціального захисту методами соціального ризик-менеджменту.

S. Berezina

COMPARATIVE ESTIMATION OF NATIONAL AND FOREIGN SYSTEMS OF INSURANCE

Summary

The considered features of insurance business are in the countries of the world. It is shown that quality of benefit to insure depends, foremost, from riches of country.
The comparative analysis of the systems of insurance is carried out in the developed countries with practice of social security in Ukraine. He showed that Ukraine after the models of social security almost substantially differs nothing from other countries of the world after the exception of insignificant exceptions.
Mark possible ways of strengthening of social defence. Taking into account current socio-economic status of Ukraine a cardinal way an exit from a crisis and further development of economy, other events is perfection are certain to existing systems of social defence by the methods of social risk management.

№ 6 2018, стор. 37 - 43

Кількість переглядів: 159

Відомості про авторів

С. Б. Березіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

S. Berezina

Phd, Associate Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management, Kyiv National Taras Shevchenko University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.