EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВИРОБНИЧО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
М. П. Бутко, М. М. Бердар

Назад

УДК: 338.45

М. П. Бутко, М. М. Бердар

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВИРОБНИЧО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

У статті досліджено теоретичні і прикладні засади до визначення чинників формування ефективної виробничо-просторової організації підприємств харчової промисловості у напрямі підвищення рівня конкурентоспроможності її підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках.

M. Butko, M. Berdar

APPROACHES TO DETERMINATION OF FACTORS FOR FORMING EFFECTIVE PRODUCTION-SPACE ORGANIZATION OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

The article analyzes theoretical and applied principles for determining the factors of formation of an effective industrial-spatial organization of food industry enterprises in the direction of raising the level of competitiveness of its enterprises in the domestic and foreign markets.

№ 6 2018, стор. 28 - 32

Кількість переглядів: 157

Відомості про авторів

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і державного управління, Чернігівський національний технологічний університет

M. Butko

Doctor of Economics, Professor Head of the Department of Management and Administration State National Technological University Chernihiv, Ukraine


М. М. Бердар

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

M. Berdar

Ph.D., Associate Professor of Entrepreneurship Taras Shevchenko National University Kyiv, Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.