EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У МИТНІЙ СПРАВІ
П. В. Пашко, К. І. Гунько

Назад

УДК: 339.543: 330.341.2

П. В. Пашко, К. І. Гунько

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У МИТНІЙ СПРАВІ

Анотація

У статті досліджується можливість розширення інституціонального співробітництва держави та приватного сектору в митній справі через процедуру державно-приватного партнерства, що обумовлена наявністю спільних цілей та синергетичним ефектом від акумуляції ресурсів і можливостей обох сторін. Обгрунтовано межі коридору можливостей інституціоналізації партнерських відносин держави і бізнесу в митній справі: від розвитку інфраструктури місць доставки товарів до передачі приватним партнерам виконання публічних послуг та впровадження інформаційних технологій. Запропоновано низку заходів щодо вдосконалення системи інституційного забезпечення та нормативного правового регулювання державно-приватного партнерства, яка забезпечить усталеність поступальному руху до удосконалення співпраці держави і приватного бізнесу у митній справі.

P. Pashko, K. Gunko

THE INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CUSTOMS

Summary

The article explores the possibility of expanding institutional cooperation between the state and the private sector in the customs field through the public-private partnership procedure, due to the existence of common goals and the synergistic effect of the accumulation of resources and capabilities of both parties. The boundaries of the corridor of institutionalization of state-owned and business partnerships in the customs field are substantiated: from the development of the infrastructure of places of delivery of goods to the transfer to private partners of the implementation of public services and the introduction of information technology. A number of measures have been proposed to improve the system of institutional support and regulatory legal regulation of public-private partnership, which will ensure steady progress in improving the cooperation of the state and private business in the customs field.

№ 6 2018, стор. 4 - 8

Кількість переглядів: 164

Відомості про авторів

П. В. Пашко

д. е. н., професор, ректор, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

P. Pashko

Doctor of Economics, professor, Rector, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin


К. І. Гунько

аспірант, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

K. Gunko

Postgraduate student, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.