EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ПРИВАТНИХ ШКІЛ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
А. В. Лейбович

Назад

УДК: 330.4:657.922:303.4

А. В. Лейбович

РОЗВИТОК ПРИВАТНИХ ШКІЛ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Анотація

У статті проаналізовано особливості заснування, діяльності та фінансування сучасної приватної школи в Запорізькому регіоні. Виявлено, що в Запоріжжі існують дві приватні школи, які функціонують повністю на засадах самоокупності — ЕйдоС та РЕАЛ. Досліджено господарську діяльність освітньо-виховного комплексу ЕйдоС. Виявлено, що Школа "ЕйдоС" володіє основними засобами досить значної вартості, а саме має велику матеріально-технічну базу у формі оренди значної території в центрі міста з відповідним технічним оснащенням. Оцінка ресурсного потенціалу приватної школи ЕйдоС сприяє розумінню стратегічної ситуації в галузі і дозволяє зробити висновок про ступінь привабливості підприємства для споживачів та ведення ефективного бізнесу. Виявлено, що ресурсний потенціал приватної школи знаходиться на гідному рівні.

A. Leibovych

THE PRIVATE SCHOOL DEVELOPMENT OF ZAPORIZHZHYA

Summary

The article analyzes the peculiarities of the foundation, activity and financing of a modern private school in the Zaporizhzhya region. It was revealed that in Zaporizhzhya there are two private schools that operate entirely on the basis of self-sufficiency — EidoS and REAL. The economic activity of the EidoS educational and educational complex is explored. It was revealed that the EidoS School has the basic means of considerable value, namely, it has a large material and technical base in the form of renting a large area in the city center with the appropriate technical equipment. Estimation of the resource potential of the private school EidoS promotes understanding of the strategic situation in the industry and allows us to conclude about the degree of attractiveness of the enterprise for consumers and the conduct of efficient business. It was found that the resource potential of a private school is at a decent level.

№ 5 2018, стор. 102 - 106

Кількість переглядів: 388

Відомості про авторів

А. В. Лейбович

аспірант, Запорізький національний університет

A. Leibovych

Postgraduate, Zaporizhzhya National University

Як цитувати статтю

Лейбович А. В. Розвиток приватних шкіл запорізького регіону. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 102–106.

Leibovych, A. (2018), “The private school development of zaporizhzhya”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 102–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.