EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
А. М. Савченко, Л. В. Блищик

Назад

УДК: 336.221

А. М. Савченко, Л. В. Блищик

АНАЛІЗ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено економічну сутність поняття " податкове навантаження" та узагальнено зміст визначення, який формулюють у науковій літературі як на мікро-, так і на макрорівні. Вивчено досвід країн світу щодо формування ефективної податкової політики та оцінено рівень податкового навантаження. Проаналізовано податкове навантаження в динаміці та його вплив на розвиток підприємницької діяльності в Україні.

A. Savchenko, L. Blyshchyk

ANALYSIS OF TAX LOAD LEVEL IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Summary

In the article certainly economic essence of concept " tax loading" and maintenance of determination, that is formulated in scientific literature as on мікро- so on a macrolevel, is generalized. Experience of the world countries is studied in relation to forming of effective tax politics and the level of the tax loading is appraised. The tax loading in a dynamics and her influence is analysed on development of entrepreneurial activity in Ukraine.

№ 5 2018, стор. 93 - 96

Кількість переглядів: 608

Відомості про авторів

А. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

A. Savchenko

Ph.D., associate professor of department of audit and economic analysis, University of government fiscal service of Ukraine, Irpin


Л. В. Блищик

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

L. Blyshchyk

bread-winner of higher education of the first (bachelor) level of Educational-scientific institute of account, analysis and audit, University of government fiscal service of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Савченко А. М., Блищик Л. В. Аналіз рівня податкового навантаження в контексті імплементації європейських стандартів у національну економіку України. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 93–96.

Savchenko, A. and Blyshchyk, L. (2018), “Analysis of tax load level in the context of the implementation of european standards in the national economy of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 93–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.