EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ТУРИСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ПОСЛУГ, АГЕНТАМИ ТА ПАРТНЕРАМИ
Т. І. Ткаченко, Є. В. Козловський

Назад

УДК: 346.1:379.85

Т. І. Ткаченко, Є. В. Козловський

ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ТУРИСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ПОСЛУГ, АГЕНТАМИ ТА ПАРТНЕРАМИ

Анотація

У статті визначено особливості встановлення договірних відносин туристичного оператора з постачальниками послуг, агентами та партнерами, вивчено зміст істотних умов договорів про співпрацю між основними суб'єктами туристичної діяльності. Підкреслено, що договірні відносини туристичного оператора реалізуються відповідно до технологічних циклів діяльності. Найбільша кількість угод укладається у циклі виробництва туристичного продукту (договори з постачальниками послуг), а також у циклі реалізації туристичного продукту (агентські угоди, договори франчайзингу).

T. Tkachenko, Ye. Kozlovskyi

THE FEATURES OF SETTING THE CONTRACTUAL RELATIONS OF THE TOUR OPERATOR WITH SERVICE PROVIDERS, AGENTS AND PARTNERS

Summary

The article defines the peculiarities of setting the contractual relations of the tourism operator with the service providers, agents and partners, and examines the content of the essential terms of the agreements on cooperation between the main participants of tourism activity. It is emphasized that the contractual relations of the tourism operator are realized in accordance with the technological cycles of the activity. The largest number of deals is in the cycle of creation of tourism products (contracts with service providers), as well as in the cycle of sales of tourism product (agency agreements, franchising agreements).

№ 5 2018, стор. 85 - 88

Кількість переглядів: 455

Відомості про авторів

Т. І. Ткаченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv


Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Як цитувати статтю

Ткаченко Т. І., Козловський Є. В. Особливості встановлення договірних відносин туристичного оператора з постачальниками послуг, агентами та партнерами. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 85–88.

Tkachenko, T. and Kozlovskyi, Ye. (2018), “The features of setting the contractual relations of the tour operator with service providers, agents and partners”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 85–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.