EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Т. В. Вільхова, Ю. М. Могила

Назад

УДК: 37

Т. В. Вільхова, Ю. М. Могила

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті розглянуто проблему розвитку освітнього маркетингу в умовах реформування освіти. Проаналізовано статистичну інформацію щодо зменшення кількості суб'єктів навчального процесу у закладах загальної середньої освіти та вказано можливі причини виникнення цього явища. Досліджено принципи педагогічного маркетингу та їх важливе значення при використанні в освітньому процесі. Визначено поняття конкурентоспроможності начального закладу. Запропоновано практичні рекомендації щодо застосування маркетингових інструментів у діяльності сучасних шкіл. Рекомендовано обов'язково включати у розробку стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти інноваційні маркетингові технології.

T. Vilkhova, Yu. Mogila

APPLICATION OF MARKETING INSTRUMENTS IN GENERAL BASIC EDUCATION STAFF

Summary

The article deals with the problem of development of educational marketing in the conditions of educational reform. The statistical information on reducing the number of subjects of the educational process in the institutions of general secondary education is analyzed and the possible reasons for their occurrence are indicated. The principles of pedagogical marketing and their importance when used in the educational process are investigated. The concept of competitiveness of the primary institution is defined. It offers practical recommendations on the use of marketing tools in the activities of modern schools. It is recommended to include innovative marketing technologies in the development of a strategy for the development of institutions of general secondary education.

№ 5 2018, стор. 57 - 59

Кількість переглядів: 446

Відомості про авторів

Т. В. Вільхова

к. е. н., доцент кафедри освітнього менеджменту, КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро

T. Vilkhova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Educational Management of the Criminal Police Academy "Dniprovska Academy of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council, the city of Dnipro


Ю. М. Могила

старший викладач кафедри освітнього менеджменту, КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради

Yu. Mogila

Senior Lecturer of the Department of Educational Management of the Crimean Police Academy "Dniprovska Academy of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council

Як цитувати статтю

Вільхова Т. В., Могила Ю. М. Застосування маркетингових інструментів у закладах загальної середньої освіти. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 57–59.

Vilkhova, T. and Mogila, Yu. (2018), “Application of marketing instruments in general basic education staff”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 57–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.