EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АРХІТЕКТОНІКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ: СУЧАСНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
О. С. Бондаренко, І. П. Адаменко

Назад

УДК: 658.14

О. С. Бондаренко, І. П. Адаменко

АРХІТЕКТОНІКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ: СУЧАСНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Анотація

У статті визначено теоретичні підходи до формування архітектоніки фінансового управління, які базуються на сучасних підходах інституційної теорії. Визначено роль фінансових потоків у встановленні стабільних та узгоджених взаємозв'язків між інституційними одиницями в межах фінансової архітектоніки. Розкрито методичний підхід до формування фінансової архітектоніки з урахуванням особливостей функціонування вітчизняної фінансової системи, доведено необхідність розробки нової методології фінансового управління під впливом динамічних змін в економічній системі.

O. Bondarenko, I. Adamenko

ARCHITECTONIC OF FINANCIAL MANAGEMENT: MODERN THEORY AND PRACTICE

Summary

The article defines the theoretical approaches to the formation of the architectonics of financial management, which are based on modern approaches of institutional theory. The role of financial flows in establishing stable and consistent interrelations between institutional units within the framework of financial architecture has been determined. The methodical approach to the formation of financial architecture is considered taking into account the peculiarities of functioning of the domestic financial system, the necessity of developing a new methodology of financial management under the influence of dynamic changes in the economic system has been proved.

№ 5 2018, стор. 22 - 24

Кількість переглядів: 443

Відомості про авторів

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Bondarenko

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv


І. П. Адаменко

к. е. н., с. н. с. Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

I. Adamenko

Candidate of Economics, Senior Research coworker of Research Financial Institute, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Бондаренко О. С., Адаменко І. П. Архітектоніка фінансового управління: сучасна теорія та практика. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 22–24.

Bondarenko, O. and Adamenko, I. (2018), “Architectonic of financial management: modern theory and practice”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 22–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.