EnglishНа русском

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
І. Л. Сазонець

УДК: 338.462: 338.45

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

I. Sazonets

Prof., Head of the Department of State Management, Documentation and Informatics, National university of water management and nature resourses use

INNOVATIVE METHODS OF MANAGING THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INFORMATION ECONOMY

У статті проаналізовано напрями діяльності вітчизняних науковців, що досліджували проблеми управління підприємствами в умовах інформаційної економіки, проаналізовано співпрацю підприємств з новими інноваційними структурами — ІТ-кластерами. Виявлено, що ІТ-кластери надають значні переваги для управління сучасним підприємством у сфері маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, фінансів, підготовці кадрів, підвищенні оперативності прийняття рішень. У статті наведено приклад діяльності інжинірингової школи та предмет її співпраці з університетом з метою підготовки кваліфікованих кадрів.

The article analyzes the directions of activity of domestic scientists, who studied the problems of enterprise management in the conditions of the information economy, analyzed the cooperation of enterprises with new innovative structures — IT clusters. It is revealed that IT clusters provide significant advantages for managing a modern enterprise in the field of marketing, foreign economic activity, finance, personnel training, and increased decision-making efficiency. The article gives an example of the activity of the engineering school and the subject of its cooperation with the University in order to train qualified personnel.

№ 5 2018, стор. 10 - 13

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12