EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗРІЗ
А. Ю. Огінська

Назад

УДК: 336.57

А. Ю. Огінська

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗРІЗ

Анотація

У статті розглянуто зміст соціального захисту населення та роль держави у його забезпеченні. Запропоновано концептуальну модель системи соціального захисту населення, в основу якої покладено концепцію соціогуманітарної держави та політику економічного лібералізму. Досліджено фінансовий механізм реалізації соціального захисту населення шляхом виділення в ньому: джерел, форм, методів та напрямів фінансування.

A. Oginskaya

SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION AND FINANCIAL MECHANISM OF ITS REALIZATION: THEORETICAL AND CONCEPTUAL SECTION

Summary

The content of social protection of the population and the role of the state in its maintenance are considered in the article. The conceptual model of the system of social protection of the population is proposed based on the concept of a socio-humanitarian state and a policy of economic liberalism. The financial mechanism of realization of social protection of the population by means of allocation in it: sources, forms, methods and directions of financing is investigated.

№ 4 2018, стор. 131 - 136

Кількість переглядів: 125

Відомості про авторів

А. Ю. Огінська

аспірант, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

A. Oginskaya

Ph.D. student, Ternopil National Economic University, Ternopil

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.