EnglishНа русском

ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
О. В. Базарна

УДК: 332.144

О. В. Базарна

аспірант кафедри регіоналістики і туризму, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

O. Bazarna

postgraduate student of the department regionalistics and tourism, Kyiv National Economic University named after Hetman

ORGANIZATIONAL COMPONENT OF THE MECHANISM OF REGIONAL MANAGEMENT HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

У статті визначається сутність організаційної складової організаційно-економічного механізму публічного регіонального управління житлово-комунальним господарством. Пропонується модель організаційної складової організаційно-економічного механізму публічного регіонального управління житлово-комунальним господарством.

The article defines the essence of the organizational component of the organizational and economic mechanism of public regional management of housing and communal services. The model of the organizational component of the organizational and economic mechanism of public regional management of housing and communal services is offered.

№ 4 2018, стор. 126 - 130

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12