EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СИСТЕМА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
М. М. Лизогуб

Назад

УДК: 336.1

М. М. Лизогуб

ФІНАНСОВА СИСТЕМА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

За дві останні декади технології змінили фінансову систему більше, ніж за минуле століття. Перед традиційними фінансовими інституціями постали численні виклики пов'язані не лише з перерозподілом ризиків чи моделями їх діяльності, а й самою доцільністю їхнього подальшого існування. З огляду на розвиток фінансових технологій, існує ряд потенційно важливих наслідків для фінансової стабільності. Для економіки перспектива фінансової стабільності може мати наслідки в перспективі нефінансової стабільності.
Фінансові технології мають великий потенціал для розширення доступу до фінансових послуг як для домогосподарств та бізнесу, так і для держави. Це може сприяти сталому та всеохоплюючому зростанню, за умови, що супутні ризики дозволяють підтримувати довіру до системи та уникати збільшення ризиків, які можуть призвести до фінансової нестабільності.

M. Lyzohub

THE FINANCIAL SYSTEM IN TERMS OF FINANCIAL TECHNOLOGY CHALLENGES

Summary

For the last two decades, technologies have changed the financial system more than for the past century. Many traditional challenges faced traditional financial institutions not only due to the redistribution of risks, or the models of their activities, but also to the expediency of their continuing existence. Given the development of financial technologies, there are a number of potentially important implications for financial stability. For the economy, the prospect of financial stability can have implications for the future of non-financial stability.
Financial technologies have a great potential for expanding access to financial services for both households and businesses as well as for the state. It can contribute to sustainable and inclusive growth, in terms of additional risks help maintain system credibility and avoid increasing risks that may lead to financial instability.

№ 4 2018, стор. 112 - 115

Кількість переглядів: 135

Відомості про авторів

М. М. Лизогуб

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Lyzohub

postgraduates, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.