EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВЕЛИКИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
А. А. Постол

Назад

УДК: 631.15:65.011

А. А. Постол

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВЕЛИКИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті виявлено основні тенденції й проблеми функціонування великих аграрних підприємств України. Визначено провідну роль рослинницької продукції у структурі виробництва. Вказано, що за рахунок впровадження інновацій та всебічної модернізації діяльності великим агроформуванням вдалося досягти високих показників ефективності та провідних позицій на вітчизняному й світовому аграрних ринках. Проте високі показники виробничої ефективності та ринкової конкурентоспроможності супроводжуються виснаженням природних ресурсів, депресивністю сільських територій, масовим безробіттям та зубожінням сільського населення. Тому обгрунтовано, що зростання ефективності функціонування великих аграрних підприємств супроводжувалося зростанням їх соціальної відповідальності перед суспільством.

A. Postol

EFFICIENCY OF PRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN LARGE AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The article reveals the main tendencies and problems of functioning of large agrarian enterprises of Ukraine. The leading role of plant production in the structure of production is determined. It is indicated that due to the introduction of innovations and comprehensive modernization of activity by large agroforming, it was possible to achieve high indicators of efficiency and leading positions in domestic and world agrarian markets. However, high indicators of production efficiency and market competitiveness are accompanied by depletion of natural resources, depressed rural areas, mass unemployment and impoverishment of the rural population. Therefore, it is substantiated that the growth of the efficiency of the operation of large agrarian enterprises was accompanied by an increase in their social responsibility to society.

№ 4 2018, стор. 87 - 91

Кількість переглядів: 125

Відомості про авторів

А. А. Постол

к. політ. н., доцент, докторант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

A. Postol

candidate of political sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.