EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Т. В. Поснова

Назад

УДК: 330.341

Т. В. Поснова

ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Статтю присвячено визначенню сутності та особливостей формування креативного людського потенціалу в умовах постіндустріальної економіки. У статті розкриваються закономірності формування та розширеного відтворення креативного людського потенціалу та розглянуті показники, які слід покласти в основу його виявлення і вивчення, а саме індекс високих технологій, індекс інновацій, індекс таланту, глобальний індекс креативності. Проаналізоване місце України у рейтингах за цими показниками. Наведено основні стримуючі фактори розвитку креативного людського потенціалу, а саме: недосконала інституційна база та недостатня державна підтримка креативного сектору. Для збереження креативного потенціалу розглянуто концепцію "креативного міста", а також для вирішення означених проблем викладено форми державної підтримки та розвитку креативного потенціалу в умовах постіндустріальної економіки.

T. Posnova

FORMATION OF THE CREATIVE HUMAN POTENTIAL IN CONDITIONS OF POSTINDUSTRIAL ECONOMY

Summary

The aim of the article is to determine the essence and features of functioning of the creative human potential in conditions of postindustrial economy. The paper presents the patterns of formation and extended reproduction of the creative potential and gives the indexes which are put in the base of exposure and study of the creative potential and creative economy, namely Index of High-Tech, Index of innovations, Index of talent and Global index of creativity.
The work also analyses the place of Ukraine in ratings according to these indexes and shows the main retentive factors that influence the development of the creative human potential, namely imperfect institutional base and shortage of state support of the creative sector. For the maintenance of the creative potential it is necessary to outline the conception of the "creative city". In order to solve the problems mentioned above, it is indispensable to take into account the forms of the state support of the creative human potential in conditions of postindustrial economy.

№ 4 2018, стор. 83 - 86

Кількість переглядів: 130

Відомості про авторів

Т. В. Поснова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

T. Posnova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Irpin University of the State Fiscal Service of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.