EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
В. О. Біленко

Назад

УДК: 330.4:657.922:303.4

В. О. Біленко

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проведено стислий історичний аналіз економічної сталості. Наведено причини виникнення та розвитку цілей розвитку тисячоліття та цілей сталого розвитку. Було зазначено специфіку моделювання сталого розвитку на регіональному рівні. Основні напрями впровадження сталого розвитку на регіональному рівні були наведені на прикладі моделі контролю динаміки екологічної системи, моделі сталого міста, села. Крім того, було закцентувано увагу на вирішенні проблеми метрики для впровадження сталого розвитку. Авторами визначено основну низку проблем, пов'язаних із моделюванням сталого розвитку в регіонах та окреслено перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

V. Bilenko

FEATURES OF ECONOMICS AND MATHEMATICAL MODELING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

In the article a brief historical analysis of economic sustainability is conducted. The reasons for the emergence and development of the Millennium Development Goals and the goals of sustainable development are presented. Specifics of sustainable development modeling at the regional level were noted. The main directions of implementation of sustainable development at the regional level, on the example of the model of controlling the dynamics of the ecological system, the model of sustainable city, the village were given. In addition, attention was focused on solving the metric problem for the implementation of sustainable development. The authors identify a number of problems related to the simulation of sustainable development in the regions and outlines the prospects for further research in this direction.

№ 4 2018, стор. 66 - 69

Кількість переглядів: 115

Відомості про авторів

В. О. Біленко

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Запорізький національній університет

V. Bilenko

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.